ร.10พระราชทานถุงยังชีพช่วยราษฎรนครพนมประสบอุทกภัย

  • วันที่ 29 ส.ค. 2560 เวลา 13:29 น.

ร.10พระราชทานถุงยังชีพช่วยราษฎรนครพนมประสบอุทกภัย

นครพนม-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯพระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรประสบอุทกภัยกว่าพันครัวเรือน

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.60 เวลา 10.00น.ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเรณูนคร จ.นครพนม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  พลอากาศเอก โยธิน  ประยูรโภคราช   เป็นผู้อัญเชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมจากพายุเซินกา จำนวน 500 ครัวเรือน ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค.60 ล่าสุด ระดับน้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

จังหวัดนครพนม ได้ประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ทั้งหมด 11 อำเภอ  จากพื้นที่ทั้งหมด 12 อำเภอ มี ราษฎรเดือดร้อน 82 ตำบล 677 หมู่บ้าน  22,555 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 184,710 ไร่  ราษฎรเสียชีวิต 4 คน เฉพาะพื้นที่อ.เรณูนครมีราษฎรเดือดร้อน จำนวน 503  ครัวเรือน  พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย  7,651 ไร่  ราษฎรเสียชีวิต 1 คน ปัจจุบันสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติแล้ว

วันเดียวกันนี้ที่หอประชุม อ.นาหว้า จ.นครพนม พลอากาศเอก โยธิน  ประยูรโภคราช ได้เดินทางไปประกอบพิธีอัญเชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ อ.นาหว้า  จ.นครพนม ที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน  จำนวน 500 ครอบครัว โดยมีราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน  3,718  ครัวเรือน  พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย  จำนวน 19,413 ไร่  มีผู้เสียชีวิต 1 รายทำให้ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่ผู้ที่เดินทางมารับถุงพระราชทานด้วย

ข่าวอื่นๆ