กทม.เผยยอดติดเชื้อเอดส์กลุ่มชายรักชายพุ่ง31%

วันที่ 23 ก.ย. 2553 เวลา 18:27 น.
กทม.ผนึกกำลังแก้ปัญหาเอดส์กลุ่มชายรักชายในกรุงเทพฯ หลังปี 2553 พบสถิติติดเชื้อพุ่ง 31%

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้หารือกับผู้แทนจากองค์การการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐ หรือยูเสด และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กทม. เพื่อร่วมมือเร่งด่วนในการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในเมืองใหญ่ของประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีความชุกและการติดเชื้อในประชากรกลุ่มนี้ค่อนข้างสูง

สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ถือว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและสูงคงที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากการสำรวจความชุกการติดเชื้อและพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อในกลุ่มชายรักชายของกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ความร่วมมือไทย–สหรัฐด้านสาธารณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย และสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย พบว่ากลุ่มชายทั่วไปที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ได้ทำการเฝ้าระวังมีความชุกในการติดเชื้อ เอชไอวีค่อนข้างสูง

ทั้งนี้ในปี 2546 คิดเป็น 17.3% ปี 2548 เพิ่มขึ้นเป็น 28.3% และในปี 2550 สูงขึ้นเป็น 30.7% ต่อมากองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย ได้สำรวจซ้ำปรากฏว่า ปี 2552 ลดลงเป็น 24.7% แต่ในปี 2553 กลับเพิ่มสูงขึ้นเป็น 31.1% จึงต้องเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงขายบริการ ชายรักชาย แรงงานข้ามชาติ และผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด

นอกจากนี้จากการสำรวจความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีจากการใช้ถุงยางอนามัยของกลุ่มชายรักชายในการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก และกับคู่นอนหลายคน ตั้งแต่ปี 2546–2553 พบว่า กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่รักหรือคู่นอนชั่วคราวชายในช่วง 3 เดือน มีถึง 31.4–36.8% อีกทั้งไม่รับบริการให้คำปรึกษาและตรวจและเข้ารับบริการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์น้อย

พญ.มาลินี กล่าวว่า ที่ผ่านมากทม.ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ป้องกันและแก้ปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มชายรักชาย ด้วยบริการให้คำปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจในคลินิกกามโรค 9 แห่งของศูนย์บริการสาธารณสุข พัฒนาและเพิ่มการเข้าถึงการตรวจเอชไอวี ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ และบริการรักษาฟรี สนับสนุนถุงยางอนามัยฟรีแก่สถานบริการทางเพศชาย ซาวน่า บาร์เกย์ ร้านนวด เป็นต้น