เปิดใช้งานแล้วช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ

  • วันที่ 19 ส.ค. 2560 เวลา 19:19 น.

เปิดใช้งานแล้วช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ

สมุทรปราการ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดใช้งานช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ

ที่สนามบินสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีพิธี เปิดใช้งาน ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ สำหรับชาวต่างชาติ โดเมนประเทศสิงคโปร์ใช้งานไปประเทศแรก  โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเปิดให้ผู้โดยสารจากประเทศอื่นๆได้ใช้งานเพิ่มขึ้นต่อไปโดยในช่วงแรกจะให้บริการชาวสิงคโปร์ก่อนและจะพิจารณาเป็นรายประเทศโดยคำนึงถึงเหตุผลด้านความมั่นคงป็นหลัก

นอกจากนี้การนำเครื่องAuto Gate มาใช้ในครั้งนี้เพื่อเป็นการนำรองสำหรับชาวสิงค์โปร เป็นประเทศแรกและจะดำเนินการขยายไปยังประเทศอื่นในอาเซีย และประเทศต่างที่สำคัญต่อไป โดยเครื่องที่ใช้อยู่นี้มีจำนวน แปดเครื่องและให้ชาวสิงคโปรได้ใช้ก่อนเพื่อเป็นการนำรองสองประตู Auto Gateโดยมีเวลาในการตรวจไม่เกิน หนึ่งนาที่ ต่อคนเพื่อเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบและรวดเร็วในการเข้าประเทศ

 

ข่าวอื่นๆ