นครพนมสรุปน้ำท่วมเสียหายหนักสุดในรอบ50ปี

  • วันที่ 16 ส.ค. 2560 เวลา 13:07 น.

นครพนมสรุปน้ำท่วมเสียหายหนักสุดในรอบ50ปี

นครพนม-นครพนมสรุปสถานการณ์น้ำท่วมเสียหาย11อำเภอนาข้าวจมเสียหายเกือบ2แสนไร่ หนักสุดรอบ 50 ปี

จังหวัดนครพนม ได้สำรวจความเสียหายหลังสถานการณ์น้ำท่วมลดโดยพบว่า มีพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งหมด11อำเภอประกอบด้วย 1. อ.นาแก 2. อ.วังยาง 3. อ.นาหว้า 4. อ.ศรีสงคราม 5. อ.เรณูนคร 6. อ.โพนสวรรค์ 7. อ.ท่าอุเทน 8. อ.ธาตุพนม 9. อ.นาทม 10. อ.ปลาปาก และ 11. อ.เมืองนครพนม รวมมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 82 ตำบล 677 หมู่บ้าน  22,555 ครัวเรือน  มีพื้นที่การเกษตรนาข้าวได้รับความเสียหายเกือบ 2 แสนไร่ พื้นที่ อ.นาแกได้รับความเสียหายมากที่สุด  มีพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 75,000 ไร่  รองลงมาคือ อ.ศรีสงคราม นาข้าวได้รับความเสียหาย กว่า 25,000ไร่ ซึ่งมีเพียงอ.บ้านแพงเท่านั้นที่ไม่ประสบกับภัยน้ำท่วม

ปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้ถือว่าได้รับผลกระทบหนักสุดในรอบ 50 ปี  และมีน้ำท่วมขังนานเกือบ 1 เดือน สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวนาปีที่เริ่มปักดำได้ประมาณ 2 เดือน ทำให้ต้นข้าวเน่าเสียหาย

ข่าวอื่นๆ