ชาวบ้านยิ้มร่ารับเงินโครงการ9101

  • วันที่ 02 ส.ค. 2560 เวลา 09:33 น.

ชาวบ้านยิ้มร่ารับเงินโครงการ9101

พิจิตร-ชาวบ้านยิ้มร่ารับเงินจากโครงการ9101ส่งผลเศรษฐกิจคึกคัก

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2560 นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ9101 ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรที่อนุมัติให้จังหวัดพิจิตรดำเนินโครงการทั้งหมด 111 ชุมชน เพื่อทำโครงการต่างๆในการแก้ปัญหาความยากจนสร้างงานสร้างอาชีพโดยเน้นการมีส่วนร่วมและจ้างแรงงานชาวบ้าน โดย จ.พิจิตร ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ 262 ล้านบาทเศษในการจ้างงาน โดยในวันนี้เม็ดเงินดังกล่าวได้โอนเข้าบัญชีของชาวบ้านโดยตรงแล้ว ชาวบ้านจึงแห่กันมาเบิก-ถอนเงิน ส่งผลให้วันนี้เศรษฐกิจการค้าขายของกิน-ของใช้ ในจังหวัดพิจิตรกลับมาคึกคักอีกครั้ง

นางวันทนา เถื่อนศร อายุ 44 ปี เกษตรกรหมู่ 6 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร ที่มากดเงินหน้าตู้ATM ซึ่งกล่าวว่าขอขอบคุณรัฐบาลที่อนุมัติโครงการ 9101 มาให้ชาวบ้านได้ทำงานได้เงินใช้ตนเองทำงาน 11 วัน ได้เงิน 3,335 บาท  ยอมรับว่าหลายวันที่ผ่านมาวิกฤตจากน้ำท่วมนาข้าวตนเองแทบจะไม่มีข้าวสารกรอกหม้อแต่มาวันนี้ได้เงินจากโครงการ9101 ก็ทำให้มีเงินซื้อข้าวสารและของกินของใช้ในบ้าน อยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้อีก

นางไพจิตร เงินหมื่น ผจก.ธกส.พิจิตร กล่าวว่า ในช่วง 2-3 วันที่ผ่ามา ธกส.ทุกสาขาคึกคักไปด้วยเกษตรกรที่มาปรับสมุดบัญชีและเบิกถอนเงิน ซึ่งในส่วนของ ธกส.สาขาเมืองพิจิตรและ สาขาตำบลฆะมัง มีเม็ดเงินโอนมาเพื่อเป็นค่าแรงชาวบ้านในโครงการ 9101 เป็นเงิน 46 ล้านบาทเศษ ซึ่งเกษตรกรและลูกค้า ธกส. สามารถเบิกเงินไปใช้เพื่อการดำรงชีพได้อย่างเสรี ซึ่งถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสู่ชุมชนภูมิภาคอย่างแท้จริง นอกจากนี้เกษตรกรจำนวนมากก็แห่กันมาลงทะเบียนเพื่อทำประกันภัยนาข้าวที่ในส่วนของ ธกส.เมืองพิจิตร รับอยู่ขณะนี้เป็นพื้นที่เข้าร่วมโครงการประกันภัย 47,542 ไร่ เป็นเกษตรกร 1,994 ราย  การทำประกันภัยนาข้าวในปีนี้เบี้ยประกันภัย 100 บาทต่อไร่ เท่าเดิมถ้าเป็นลูกค้าสินเชื่อ ธกส. ก็จะจ่ายให้ 36 บาท  รัฐบาลจ่ายสมทบ 54 บาท  ส่วนสินไหมทดแทนจากเดิมถ้าพืชผลประสบภัย 6 ประเภท คือ น้ำท่วม ภัยแล้ง วาตภัยลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บถล่ม ไฟไหม้ จากที่เคยได้ 1,111 บาท ต่อไร่ แต่ปัจจุบันนี้จ่ายเพิ่มเป็น 1,260 บาทต่อไร่ แต่ถ้าโรคระบาดจากแมลงศัตรูพืชจ่าย 630 บาทต่อไร่ แนวทางการจ่ายเงินในอดีตจะจ่ายก็ต่อเมื่อผู้ว่าฯ ต้องประกาศภัย แต่ปัจจุบันนอกเขตที่ผู้ว่าฯประกาศภัยถ้าทำประกันภัยพืชผลการเกษตร ธกส.ก็จ่าย แต่มีข้อแม้ว่า ต้องแจ้งความเสียหายและต้องผ่านคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติที่ต้องมีเหตุและผลอันสมควร โดยสรุปก็คือ มีการผ่อนปรนกฎกติกาให้จ่ายเพิ่มและจ่ายง่ายขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร

ข่าวอื่นๆ