ภาคปชช.ยื่น3หน่วยงานตรวจสอบโครงการปรับภูมิทัศน์สมเด็จย่า

  • วันที่ 11 ก.ค. 2560 เวลา 16:06 น.

ภาคปชช.ยื่น3หน่วยงานตรวจสอบโครงการปรับภูมิทัศน์สมเด็จย่า

พะเยา-สภาประชาชน17จังหวัดภาคเหนือยื่นขอตรวจสอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จย่ามูลค่า50ล้านบาทต่อเนื่องจากโครงการปรับปรุงพระตำหนักกว๊านพะเยา

นายชุมพล ลีลานนท์ ผู้ประสานงานสภาประชาชน 17 จังหวัดภาคเหนือ เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือยื่นขอตรวจสอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สมเด็จย่าและโครงการทำทางจักรยานงบประมาณ 50 ล้านบาท ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นการเริ่มต้นโครงการในเวลาเดียวกันกับโครงการปรับปรุงพระตำหนักกว๊านพะเยา โดยได้ยื่นหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา เพื่อขอให้ตรวจสอบโครงการว่ามีการทำประชาคมหรือประชาพิจารณ์โครงการตามขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร และชี้แจงให้ประชาชนทราบต่อไป อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบที่ร้องให้ตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จย่าฯ ได้ติดตั้งป้ายโครงการที่มีรายละเอียดโครงการตามมาตรฐานทางราชการ พร้อมภาพโครงการที่จะสร้างแล้วเสร็จในอนาคต ด้านหน้าสถานที่ดำเนินการโครงการแล้ว 

ข่าวอื่นๆ