กทม.แจกคู่มือหลบระเบิด4.5แสนเล่ม

วันที่ 16 ก.ย. 2553 เวลา 18:11 น.
กทม.คลอดคู่มือหลบเลี่ยงระเบิด-คนโรคจิต-โจรหื่นกาม 4.5 แสนเล่ม ปลุกคนกรุงเฝ้าระวังภัยเมือง

นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ร่วมระวังภัยให้เมือง พร้อมแจกหนังสือคู่มือ 4.5 แสนเล่ม ให้ประชาชนรู้จักวิธีสังเกตสิ่งผิดปกติ บุคคลที่มีพฤติกรรมต้องสงสัย และวิธีเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์จริง โดยจะรณรงค์กิจกรรมระหว่างวันที่ 16-20 ก.ย.

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ประกอบการค้า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้อาศัยอยู่ในชุมชน มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยจากเหตุอาชญากรรมและอุบัติภัยต่างๆ ตลอดจนสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์คนเมือง เพื่อให้รีบแจ้งเหตุเมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติที่อาจเป็นอันตราย

นอกจากนี้ กทม.จะมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดให้มีความรู้ในการสังเกตและจดจำสิ่งผิดปกติ รวมทั้งจะจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราเฝ้าระวังภัยตามพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่ในการตรวจตราให้มากยิ่งขึ้น

“กิจกรรมนี้เป็นการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคม เมื่อมีโอกาสก็พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมได้” รองผู้ว่าฯกทม. กล่าว

สำหรับการจัดทำหนังสือคู่มือประชาชน “คนกรุงฯร่วมใจ ระวังภัยให้เมือง” จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี โดยสามารถติดต่อขอรับหนังสือได้ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต

ทั้งนี้ ในหนังสือคู่มือจะมีข้อแนะนำในการกฏิบัติตัว เช่น การป้องกันภัยจากการโจรกรรมหรือลักทรัพย์ในที่พักอาศัย การป้องกันภัยจากการฉกชิงวิ่งราว จี้ปล้นร้านค้า การระวังภัยจากการโดยสารรถแท็กซี่และรถตู้โดยสาร วิธีการป้องกันคนโรคจิต การป้องกันตัว และการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ถูกข่มขืน การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย วิธีเอาตัวรอดจากเหตุจลาจล วิธีสังเกตระเบิดป่วนเมือง หลักการสังเกตจดจำคนร้ายและยานพาหนะ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง