แม่ทัพภาค4เมินถูกตั้งค่าหัว1ล้านบาทชี้แก้ไฟใต้ถูกทางแล้ว

  • วันที่ 06 ก.ค. 2560 เวลา 21:48 น.

แม่ทัพภาค4เมินถูกตั้งค่าหัว1ล้านบาทชี้แก้ไฟใต้ถูกทางแล้ว

ปัตตานี-แม่ทัพภาค4เมินถูกตั้งค่าหัว1ล้านบาทผ่านเฟซบุ๊กชี้กลุ่มก่อความไม่สงบกำลังพ่ายแพ้เข้าทางฝ่ายรัฐดำเนินการแก้ปัญหามาถูกทางแล้ว     พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่ากรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อว่า Suding Su Pattany โพสต์ภาพของพลโทปิยวัฒน์ และเขียนข้อความว่า “ประกาศตัดหัวให้ 1,000,000” ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าคิดอีกมุมหนึ่งก็คือคนโง่อยู่ที่ปาก คนฉลาดอยู่ที่ใจ เขียนมาหนึ่งล้านบาท แสดงว่ามีค่ามากก็แสดงให้เห็นว่าพวกขบวนการนี้ขาดการสนับสนุนแล้วทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถือว่าแนวทางที่ได้ดำเนินการ มาถูกทางทั้งด้านยุทธศาสตร์ ยุทธการ และทางยุทธวิธี รวมถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจ จึงได้ถูกตั้งค่าหัวขณะนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ปัญหา อีกทั้งมวลชนผู้เห็นต่างก็กลับมาร่วมโครงการพาคนกลับบ้านเพื่อเข้าร่วมพัฒนาพื้นที่

"ส่วนตัวไม่ได้ใส่ใจเรื่องดังกล่าวเพราะเค้าหมดหนทางสู้แล้วทั้งด้านมวลชนทางเลือกต่างๆ ส่วนเรื่องการแบ่งแยกดินแดนพูดได้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้จะมาแบ่งแยกดินแดนซักตารางเมตรเดียวหรือตารางนิ้วเดียวก็ไม่ได้ แผ่นดินไทยเป็นของคนไทยทุกคน" พลโทปิยวัฒน์ กล่าว 

ที่ผ่านมารัฐบาลและหน่วยงานด้านความมั่นคง ได้ดำเนินงานแก้ไขปัญหาแะะพัฒนาพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีโครงการพระราชดำริคอยรองรับ การสร้างงาน สร้างอาชีพแก่คนในพื้นที่ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์โดยตรงไปที่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และมีงานทำ เพราะฉะนั้นโครงการพระราชดำรินี้จึงเป็นที่รองรับของชาวบ้านจึงทำให้กลุ่มขบวนการมีความระส่ำระสายซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราได้เดินทางมาถูกทางแล้ว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ