ปราจีนฯชวนเที่ยวงานเทศาลล่องแก่งหินเพิงปี60

วันที่ 04 ก.ค. 2560 เวลา 08:35 น.
ปราจีนฯชวนเที่ยวงานเทศาลล่องแก่งหินเพิงปี60
ปราจีนบุรี-ปราจีนบุรีชวนเที่ยววันหยุดเข้าพรรษาจัดงานเทศกาลล่องแก่งหินเพิงระหว่าง 7-11ก.ค.60

นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ.ปราจีนบุรี)  กล่าวว่า อบจ.ปราจีนบุรีได้ร่วมกับอำเภอนาดี จัดงานเทศกาล “ล่องแก่งหินเพิง” ที่  ลำน้ำใสใหญ่ ณ ที่ทำการอุทยานหางชาติเขาใหญ่ที่ 9 ( ขญ.9)   มรดกโลก ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี วันที่ 7 -11 กรกฎาคม 2560 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ได้สัมผัสธรรมชาติจากการล่องแก่งหินเพิงเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงของอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมในงานจะมีพิธีการเปิดเทศกาลล่องแก่งในวันที่ 8 ก.ค.60การทำบุญทางศาสนาพุทธ  มีการแข่งขันเปตองของประชาชน   ในการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการนอกจากท่องเที่ยวชิงรางวัลชนะเลิศถ้วยพร้อมเงิน5,000บาท รองอันดับ1ถ้วยพร้อมเงินรางวัล4,000บาทรองอันดับ2ถ้วยพร้อมเงิน3,000บาทอันดับ3รางวัล2,000บาท วันที่  9 ก.ค.60มีการแข่งขันชกมวยทะเลจัดให้นักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำตก – ล่องแก่งร่วมสนุกพร้อมรับเงินรางวัล ชนะเลิศ  3,000บาท   รองชนะเลิศอันดับ1  เงินรางวัล  2,000บาท   รองอันดับ2   เงินรางวัล  1,000บาท   และ  รางวัลชมเชย  500บาท    แบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทรุ่นเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสองรุ่น

นายอิสรินทร์ โสธรจิตต์ หัวหน้าเขตการจัดการอุทยานเขาใหญ่ที่9 (ขญ.9)กล่าวว่า แก่งหินเพิงเป็นการล่องแก่งบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นช่วงตอนปลายลำน้ำที่ปลอดภัยโดยต้นน้ำจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจวัดระดับน้ำให้ล่องอย่างปลอดภัยในการป้องกันน้ำป่าโดยเฉพาะด้านบนจุดปล่อยแพ จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำทุกจุด    กฏระเบียบและการเข้าร่วมกิจกรรมช่วงเปิดเทศกาลล่องแก่งหินเพิง ไม่เสียค่าผ่านด่าน.