คณะทำงานเตรียมเอกสารยื่นเสนอวัดพระมหาธาตุขึ้นบัญชีมรดกโลก

วันที่ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 20:50 น.
คณะทำงานเตรียมเอกสารยื่นเสนอวัดพระมหาธาตุขึ้นบัญชีมรดกโลก
นครศรีธรรมราช-คณะทำงานสนอวัดพระมหาธาตุขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกเผยการจัดทำเอกสารภาคภาษาไทย-อังกฤษเสร็จทันเสนอที่ประชุมกรุงปารีสก่อน31ม.ค.61 เมื่้อวันที่30มิ.ย.60 ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายจุมพต ตระกูลนุช วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการในการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช (พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3/2560 โดยมีคณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมของคณะทำงานขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารฯ (ด้านสิ่งแวดล้อม) ซึ่งมีพลตำรวจตรีวันไชย เอกพรพิชญ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานคณะทำงาน ที่มีมติให้ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองโบราณสถาน หรือ Core Zone จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ศาลาหลังคาแดง อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถังจุดประทัด ส่วนแท่นคำอธิบายบริเวณลานหาดทรายแก้วให้ใช้ประตู 1 ในการเข้า-ออก และปิดประตู 2-3 ประตูหลังเปิด-ปิดเป็นเวลา ศูนย์จำหน่ายสินค้าที่ระลึก บริเวณที่หมอทำนายดวงชะตา ศาลาบริเวณด้านหลังวิหารหลวง กองดินหลังกุฏิที่ผุพังริมรั้ว ถังขยะริมรั้ว การปรับปรุงภูมิทัศน์ในส่วนของต้นไม้โดยรอบบริเวณวัด และห้ามรถทุกชนิดไม่ให้สัญจรในเขตพุทธาวาส  ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการในการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช (พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก กล่าวว่า การตรวจหาอายุจากก้อนอิฐจากการขุดค้นที่ฐานขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ได้ผลยืนยันว่า มีอายุไม่น้อยกว่า 1,100 ปี หรือราว พ.ศ. 1400 สมัยอาณาจักรศรีวิชัย สำหรับความคืบหน้าในการจัดทำร่างเอกสารฉบับสมบูรณ์ฉบับภาษาไทยขณะนี้ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง จะแล้วเสร็จกลางเดือนกรกฎาคม 2560 จากนั้นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญแปลเป็นภาษาอังกฤษซึ่งใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2560 การนำเสนอของความเห็นชอบจากรัฐบาล จะนำเข้าสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอเป็นมรดกโลก ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะนำส่งไปยังศูนย์มรดกโลก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2561 หลังจากนั้นคณะกรรมการอิโคโมส (ICOMOS) จะมีการลงพื้นที่จริงเพื่อดูสภาพความเป็นจิรง และเสนอให้คณะคณะกรรมการมรดกโลกจำนวน 21 คน ได้พิจารณาในลำดับต่อไป สำหรับความก้าวหน้าในการติดตั้งนั่งร้านบูรณะองค์พระบรมธาตุและปลียอดทองคำ ได้ติดตั้งถึงช่วงกลางของปล้องไฉน คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จกลางเดือนกรกฎาคม 2560 แล้วติดตั้งตาข่ายกันวัสดุตกโดยรอบนั่งร้านอีกชั้นหนึ่ง ส่วนช่างจากสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร จะสามารถขึ้นไปสำรวจปลียอดทองคำและบัวคว่ำบัวหงายได้ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2560 หลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช นอกจากนั้นยังมีการบูรณะเจดีย์ราย 149 องค์ ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 60-70 องค์ มีการกำชับให้ผู้รับจ้างเพิ่มช่างฝีมือเพื่อให้การบูรณะแล้วเสร็จตามกำหนด เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าในการเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ทั้งใช้ภาษาอังกฤษเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊กด้วย ทุกอย่างต้องมีการกำหนดในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบต่อไปด้วย.