กทม.ผนึกเอกชนจัดบิ๊กคลีนนิ่งกรุงเทพฯเมืองสะอาด

วันที่ 24 มิ.ย. 2560 เวลา 12:05 น.
กทม.ผนึกเอกชนจัดบิ๊กคลีนนิ่งกรุงเทพฯเมืองสะอาด
กทม.ผนึกเอกชนจัด"แบงคอก บิ๊กคลีนนิ่ง กรุงเทพฯ เมืองสะอาด”ปลุกจิตสำนึกสาธารณะดูแลสิ่งแวดล้อมและรักชุมชนตัวเอง

นายภัทรุตม์  ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังจัดกิจกรรม "กรุงเทพฯ เมืองสะอาด" หรือ บางกอก บิ๊กคลีนนิ่ง ณ บริเวณจุดรวมพลหน้าศูนย์การค้าโชว์ ดีซี พระราม 9 ถนนจตุรทิศ โดยผนึกกำลังกับภาคเอกชนนำโดยผู้บริหารศูนย์การค้าโชว์ ดีซี ร่วมกับ กลุ่มกรุงเทพกลาง พร้อมด้วยเครือข่ายภาคเอกชน สถานประกอบการ คอนโด โรงพยาบาลเอกชน โรงแรม และชุมชนย่านพระราม 9 ว่า กรุงเทพมหานครตระหนักถึงปัญหาเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงกำหนดนโยบายสะอาด (Clean) ให้เป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการทันที ตามนโยบาย “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที  NOW!” ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเน้นสถานที่สำคัญ ๆ ที่เป็นย่านชุมชน ย่านการค้า คูคลอง ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรม "Bangkok Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด" สับเปลี่ยนหมุนเวียนในพื้นที่เขตทั้ง 9 เขต  โดยการจัดงานในวันนี้ เป็นการรวมพลังชาวกรุงเทพฯ ตามนโยบาย “ประชารัฐร่วมใจ” ของรัฐบาล  เพื่อร่วมกันทำความสะอาด เพื่อร่วมกันทำความสะอาดถนนจตุรทิศ ถนนพระราม 9 (ขาเข้า) และ ถนนเพชรอุทัย (ขาออก) รวมพื้นที่ประมาณ 4 กิโลเมตร เพื่อลดฝุ่นละอองบนท้องถนน เสริมสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ขณะที่นายชยดิฐ หุตานุวัชร์ ประธานบริษัท โชว์ ดีซี คอร์ป จำกัด กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นการรวมพลังกันของผู้ประกอบการภาคเอกชนในย่านพระราม 9 โรงแรม โรงพยาบาล คอนโด ชุมชน ร้านค้า จิตอาสา ตลอดจนหน่วยงานภาคราชการในพื้นที่ รวมกว่า 500 คน มาร่วมกันทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร ท่อตะแกรงระบายน้ำ ทาสีคันหินและเครื่องหมายจราจรบนขอบทางเท้า พร้อมปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 10 ต้น

ทั้งนี้ เห็นว่า การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้เกิดสังคมที่ดีและน่าอยู่ ดังนั้นโชว์ ดีซี จึงมีโครงการ ดิสทริค ไนน์  ที่ดำเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบย่านพระราม9 เช่น ชุมชน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ประชาชน ในการรักษาสภาพแวดล้อมและพื้นที่แห่งนี้ ให้มีความสะอาดสวยงาม มีสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย เพื่อยกระดับสู่การเป็นย่านการท่องเที่ยวในระดับสากลต่อไป