ปรับโฉมท่าอากาศยานขอนแก่นเปิดเส้นทางบินเชื่อมจีนตอนใต้

  • วันที่ 24 มิ.ย. 2560 เวลา 07:24 น.

ปรับโฉมท่าอากาศยานขอนแก่นเปิดเส้นทางบินเชื่อมจีนตอนใต้

โดย...จักรพันธ์ นาทันริ

ท่าอากาศยานขอนแก่นนั้นอาจถือได้ว่าเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปัจจุบันมีเที่ยวบินพาณิชย์เดินทางทั้งจากต้นทางและปลายทางไปยังสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเชียงใหม่ และสนามบินหาดใหญ่ อีกทั้งยังคงมีเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ ทั้งเส้นทางในประเทศและต่างประเทศทำการบินอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังคงเป็นสนามบินที่โรงเรียนการบินใช้ในการฝึกหัดนักบินอยู่อย่างต่อเนื่องทุกปี

ล่าสุด คณะกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้เชิญผู้บริหารท่าอากาศยานขอนแก่นและนครราชสีมาเข้าร่วมนำเสนอศักยภาพข้อมูลและความพร้อมในด้านต่างๆ ซึ่งท่าอากาศยานขอนแก่นได้รับการพิจารณาในการนำเสนอให้กับเมืองคุนหมิง ประเทศจีน ในการเปิดเส้นทางบินตรงแบบเช่าเหมาลำ ด้วยสายการบินจีน เพื่อนำนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจเดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน ซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ว่าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่น เปิดเผยว่า เข้าสู่ช่วงไตรมาส 3 ของงบประมาณประจำปี 2560 ท่าอากาศยานขอนแก่นยังคงดำเนินการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ในภาพรวมเพื่อให้บริการต่อผู้โดยสารที่มีอัตราเฉลี่ยการเข้ารับบริการทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก วันละไม่ต่ำกว่า 1,800 คน ขณะที่สายการบินพาณิชย์ที่เปิดให้บริการในปัจจุบันนั้นรวม 18 เที่ยวบิน/วัน หากนับรวมไปและกลับอยู่ที่ 36 เที่ยวบิน เชื่อมโยงทุกภูมิภาคของไทย

โดยในงบประมาณไตรมาส 3 ที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้นั้น คือการติดตั้งระบบไมค์เครื่องเสียงและอุปกรณ์การกระจายเสียงแบบไร้สาย เชื่อมโยงทั้งอาคารและลานจอดรถ การปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ และการก่อสร้างถนนทางเข้าสนามบิน เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่มีอัตราการใช้บริการที่มากขึ้นทุกวัน นอกจากนี้ในงบประมาณดังกล่าวยังคงมีการเปลี่ยนบันไดเลื่อนทั้งหมด 4 ตัว ลิฟต์ในอาคารผู้โดยสาร 2 จุด รวมไปถึงไฟส่องสว่างภายในอาคาร ซึ่งทั้งหมดมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

“สำหรับงบประมาณปี 2561 ซึ่งสนามบินได้เสนอเองเพื่อขอรับการอนุมัตินั้นคือการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ซึ่งติดกับอาคารผู้โดยสารหลังเดิมจำนวน 4 ชั้น อาคารจอดรถ 7 ชั้น ในงบประมาณรวม 2,250 ล้านบาท เพื่อรองรับการให้บริการกับผู้โดยสารที่มีมากกว่าปีละ 2 ล้านคน และหากมีการเปิดเที่ยวบินในเส้นทางระหว่างประเทศก็จะมีสัดส่วนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังคงมีการขยายหลุมจอดเครื่องบิน จาก 5 หลุมจอดเพิ่มเป็น 12 หลุมจอด รองรับอากาศยานขนาดกลาง โบอิ้ง 737-800 และแอร์บัส เอ 320-200”

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่นบอกอีกว่า ขณะเดียวกันยังคงมีงบประมาณที่รัฐบาลได้มีการจัดสรรในงบกระตุ้นเศรษฐกิจที่สนามบินขอนแก่นได้รับงบประมาณสนับสนุนในการส่งเสริมและให้บริการนักท่องเที่ยว ด้วยการได้รับการสนับสนุนงบประมาณสร้างสะพานเทียบอากาศยาน หรืองวงช้าง เพิ่มอีก 1 จุด จากเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว 2 จุด โดยสะพานเทียบอากาศยานจุดใหม่จะสร้างบริเวณติดกับอาคารที่จอดรถเดิม มีลักษณะเป็นกระจกใส โดยกำหนดสร้างในฝั่งประตูผู้โดยสารขาออก 4 หรือ Gate 4 เพื่อให้บริการผู้โดยสารได้อย่างคล่องตัว โดยเฉพาะในช่วงที่มีอัตราการเดินทางที่หนาแน่น

น่าจับตาถึงการเปิดเที่ยวบินเชื่อมโยงจากจีนตอนใต้มายัง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในยุคที่จีนกำลังรุกทางด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม โดยเฉพาะเส้นทางรถไฟจากจีนตอนใต้ ผ่านประเทศลาว และรัฐบาลไทยกำลังเร่งเดินหน้าโครงการรถไฟโดยให้จีนเข้ามาดำเนินการ

ข่าวอื่นๆ