ตะลึง!บาตรยักษ์ถูกสร้างกลางวัดช่วยบรรเทาภัยแล้ง

วันที่ 15 มิ.ย. 2560 เวลา 16:19 น.
ตะลึง!บาตรยักษ์ถูกสร้างกลางวัดช่วยบรรเทาภัยแล้ง
นครราชสีมา-ตะลึงบาตรยักษ์ถูกสร้างกลางวัดดังบรรจุน้ำได้3,000ลิตรช่วยบรรเทาภัยแล้งให้ประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่15 มิถุนายน 2560 ที่วัดโคกตลาด ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา พบถังบรรจุน้ำในวัดถูกก่อสร้างเป็นรูปบาตรพระ สร้างความแปลกตาให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไปมาถังน้ำรูปบาตรพระ ตั้งอยู่บนฐานของแท็งค์น้ำสูงจากพื้นดิน 12 เมตร ขนาดความกว้างของบาตรมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เมตร ตัวบาตรสูง 2 เมตร สามารถบรรจุน้ำได้มากถึง 3,000 ลิตร ก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2535 ใช้งบประมาณก่อสร้างจำนวน 40,000 บาท

ด้านพระครูสุตตะ กิตติคุณ เจ้าอาวาสวัดโคกตลาดกล่าวว่า ที่วัดสร้างบาตรพระยักษ์นี้ขึ้นมาเพื่อให้วัดมีความโดดเด่น และเป็นกุศโลบายให้ประชาชนสนใจเข้าวัดทำบุญ และเป็นสัญลักษณ์ว่า พระจะอยู่ได้ก็เพราะมีบาตรเลี้ยงชีพ บวชเป็นพระต้องออกบิณฑบาตรเป็นกิจวัตร แท้งค์น้ำบาตรพระของวัดโคกตลาดแห่งนี้สามารถแก้ปัญหาภัยแล้งภายในวัดได้และหน้าแล้งบางครั้งประปาภายในหมู่บ้านไม่ไหลชาวบ้านก็จะมารองหรือสูบน้ำจากวัดไปบรรเทาความเดือดร้อนได้ ปัจจุบันบาตรยักษ์นี้ยังใช้งานได้ตามปกติ