สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

วันที่ 15 พ.ค. 2560 เวลา 21:56 น.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ในการนี้ พล.อ.ไพบูลย์  คุ้มฉายา  องคมนตรี  เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตาม ความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือโดยต่อเนื่อง และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัยในจังหวัดชุมพร โดยวันที่ 15 พ.ค. เวลา 08.30 น. พล.อ.ไพบูลย์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือโดยต่อเนื่อง และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในจังหวัดชุมพร

ในโอกาสนี้  ได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำจากโครงการชลประทานชุมพร  การบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนในพื้นที่คลองท่าแซะ คลองชุมพร คลองนาคราช และคลองหลังสวน  ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  เสร็จแล้วเดินทางไปตรวจการบริหารจัดการน้ำที่ประตูระบายน้ำประชานุเคราะห์ 2  (บริเวณหนองใหญ่)  และโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยคลองชุมพร ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร  ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขังบริเวณถนนสายเอเชีย 41 บริเวณหน้า บขส.ชุมพร (เมืองใหม่)   

ในตอนบ่าย  ได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยและได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ได้แก่ เด็กหญิงปภัสรา  ศิวิลัย  และเด็กชายเกรียงไกร ขวัญราช  ณ บ้านเลขที่ 36 หมู่  4 ตำบลนาขา อำเภอ หลังสวน  ซึ่งบิดาของเด็กทั้งสองได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยในภาคใต้   จากนั้นได้เดินทางไปติดตามการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวนายไพรวัลย์ ช่วยทอง  ซึ่งเป็นผู้พิการ  ในการสร้างบ้านพักอาศัยใหม่   ต่อจากนั้น  เดินทางไปประชุมหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟู โรงเรียนสวนศรีวิทยา  ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหลังสวน   จากนั้นเยี่ยมประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

 

บทความแนะนำ