ห้ามหยุดจอดรถในซอย-ถนน

วันที่ 22 เม.ย. 2560 เวลา 07:27 น.
ห้ามหยุดจอดรถในซอย-ถนน
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อบังคับจราจรกรุงเทพฯ ปี 60  กำหนดจุด ห้ามหยุด-จอดรถในซอยและถนน ในพื้นที่ที่การจราจรติดขัด

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามหยุดหรือจอดรถ ในถนน และซอย พ.ศ. 2560 โดยห้ามจอดรถตลอดเวลา ในถนนและซอย ดังต่อไปนี้ ถนนชัยพฤกษ์ ตั้งแต่ถนนบรมราชชนนี ถึง ซอยชัยพฤกษ์ 18 ทั้งสองฝั่ง ถนนพญาไท ตั้งแต่ซอยจุฬา 12 ตัดถนนพญาไท ถึงแยก สามย่าน ทั้งสองฝั่ง ถนนพัฒนาการ ตั้งแต่ ซอยพัฒนาการ 19 ถึงซอยพัฒนาการ 35 ทั้งสองฝั่ง ซอยลาดพร้าว 35 ทั้งสองฝั่ง ซอยลาดพร้าว 41 แยก 7 ทั้งสองฝั่ง ขณะที่ห้ามจอดรถ ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ในถนนและซอย ดังต่อไปนี้ ถนนพัฒนาการ ตั้งแต่ซอยพัฒนาการ 1 ถึงซอยพัฒนาการ 19 ทั้งสองฝั่ง ถนนพัฒนาการ ตั้งแต่ ซอยพัฒนาการ 35 ถึงซอยพัฒนาการ 49 ทั้งสองฝั่ง

ส่วนห้ามหยุดหรือจอดรถ ในซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) คือ ตั้งแต่ปากซอย ด้านถนนสุขุมวิทเข้าไประยะทาง 50 เมตร ทั้งสองฝั่ง ห้ามหยุด หรือจอดรถตลอด เวลา  ตั้งแต่ระยะ 50 เมตร เข้าไปถึงระยะทาง 200 เมตร ทั้งสองฝั่ง ยกเว้นป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง ห้ามจอดรถตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่ระยะทาง 200 เมตร เป็นต้นไป ทั้งสองฝั่ง และห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 06.00-09.00 น. และเวลา 16.00-20.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ทั้งนี้ถนนพระรามที่ 3 ซอย 7 ทั้งสองฝั่ง ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. ถนนตรีเพชร ตั้งแต่แยกพาหุรัด ถึงแยกเฉลิมกรุง ฝั่งทิศตะวันตก ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 06.00-19.00 น. และเวลา 18.00-06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และซอยฉลองกรุง  29 ห้ามจอดรถ ฝั่งทิศเหนือ (จากปากซอยเข้าไปด้านขวามือ) ห้ามจอดรถทุกชนิด ตลอดเวลา ฝั่งทิศใต้ (จากปากซอยเข้าไปด้านซ้ายมือ) ห้ามจอดรถทุก ชนิด ตั้งแต่ เวลา 06.00-09.00 น. และเวลา 16.00-20.00 น. นับตั้งแต่ วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิกระเบียบ คำสั่ง หรือข้อบังคับใดที่ขัด หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ประกาศ ณ วันที่ 16  มี.ค. พ.ศ. 2560 พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร