เทศบาลตำบลธัญบุรีจัดรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

วันที่ 11 เม.ย. 2560 เวลา 18:58 น.
เทศบาลตำบลธัญบุรีจัดรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
 
ปทุมธานี-เทศบาลตำบลธัญบุรี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์เมื่อวันที่ 11 เมษ.2560 เวลา 14.30น.ที่ชุมชนสุดสวาส คลอง 8 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นายนายกฤษฎา หลีนวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี และนายเสนาะ จีนขี ประธานชุมชนสุขสวาส ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชนของเทศบาลตำบลธัญบุรีนั้นได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยได้เชิญผู้สูงอายุ คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม สร้างการมีส่วนร่วมของคนในครอบครัว ชุมชน และสังคม ในการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ และมีชาวต่างชาติเข้าร่วมพิธีรดน้ำผู้สูงอายุเพื่อขอพรสร้างสีสันในงานด้วย

บทความแนะนำ