กรมบังคับคดีไกล่เกลี่ยหนี้ช่วยเหลือน้องโอม เด็กป.2 ถูกยึดบ้าน

วันที่ 27 มี.ค. 2560 เวลา 20:42 น.
กรมบังคับคดีไกล่เกลี่ยหนี้ช่วยเหลือน้องโอม เด็กป.2 ถูกยึดบ้าน
กรมบังคับคดีประสานผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเร่งเข้าไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีช่วยเหลือครอบครัวน้องโอม

ตามที่ได้มีข่าวน้องโอม  ป.2  สู้เพื่อแม่ ทำงานหนักหาเงินชำระหนี้ นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล  อธิบดีกรมบังคับคดีได้ประสานกับนายไพศาล วิมลรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือ และได้มอบหมายให้นางสาวนภัสวรรณ  สันติสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมลงพื้นทีเพื่อช่วยเหลือน้องโอม ด.ช.นัทธพงษ์ จิรธนะวงษ์ วัย 8 ขวบ ที่หมู่บ้านเชียงแล  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. เวลา 15.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่านได้ลงพื้นที่พร้อมกับนายสมเกียรติ สุขโข ปลัดจังหวัดอาวุโส และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้แทนชมรมผู้ใหญ่บ้านกำนัน  ผู้แทนสำนักงานการประถมศึกษาพื้นที่ และสมาพันธ์นักข่าวจังหวัดน่าน ได้เข้าพบกับยายของน้องโอมและน้องโอม โดยผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน ได้แจ้งให้ยายของน้องโอม และน้องโอมทราบว่า เรื่องนี้อยู่ในชั้นบังคับคดีของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน

ทั้งนี้ น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดีได้มอบให้ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน เข้ามาดูแลเพื่อให้ความช่วยเหลือ ในเบื้องต้นนั้นโจทก์ หรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้นำยึดที่ดินแปลงที่อยู่อาศัยนี้ ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี แล้วว่าของดการขายทอดตลาดไว้เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งต่อจากนี้สำนักงานบังคับคดีจะได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเพื่อเจรจาในการชำระหนี้ต่อไป ซึ่งทุกฝ่ายเข้าใจในขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินการช่วยเหลือ โดยทางด้านครอบครัวของของน้องโอม ได้กล่าวขอบคุณในความห่วงใยของกรมบังคับคดีในการช่วยทำให้รู้สึกคลายความกังวลในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่านได้ชี้แจงกับสื่อมวลชนถึงวิธีการ และขั้นตอนในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ซึ่งกรมบังคับคดีมีหน้าที่เป็นตัวกลางช่วยไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้ และลูกหนี้ให้สามารถตกลงกันได้หลังจากมีคำพิพากษาทั้งก่อนและระหว่างการบังคับคดี  สำหรับชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวน้องโอม ทางปลัดจังหวัดจะเข้ามาดูแลช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ต่อไป

ผู้สนใจขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อได้ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดี โทร . 02 887 5072 , 02 887 5085  และที่สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79

บทความแนะนำ