ชาวบ้านเดือดร้อนถูกเพิกถอนโฉนดที่ดินเป็นพื้นที่ป่า

วันที่ 17 มี.ค. 2560 เวลา 19:21 น.
ชาวบ้านเดือดร้อนถูกเพิกถอนโฉนดที่ดินเป็นพื้นที่ป่า
พิจิตร-ชาวบ้าน3ตำบลเดือดร้อนมหาดไทยเพิกถอนโฉนดที่ดินให้เป็นพื้นที่ป่าขณะที่ธกส.ให้หาหลักทรัพย์อื่นมาค้ำประกันเงินกู้ทดแทน

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2560  นาย พิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เป็นผู้รับหนังสือรับเรื่องร้องทุกข์จากตัวแทนชาวบ้าน 30 คน ที่มาจากตำบลคลองทราย ตำบลท่าเยี่ยม ตำบลหนองหญ้าไทร  อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เพราะได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากมีประกาศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เพิกถอนสิทธิ์ในเอกสารสิทธิ์ โฉนดที่ดินของราษฎรทุกแปลง ในพื้นที่ 3 ตำบลใน 11หมู่บ้าน เนื้อที่กว่า 2 หมื่นไร่ที่มีเอกสารสิทธิ์เป็น นส.3ก. และเป็นโฉนดที่ออกให้ราษฎรมาตั้งแต่ พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2540

นายเสน่ห์ กองแก้ว อายุ 64 ปี ชาวบ้านตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ชาวบ้านไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าจะต้องอยู่ในสภาวะสิ้นเนื้อประดาตัว เพราะจะต้องถูกเวนคืนพื้นที่ไปเป็นพื้นที่ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย ตอนนี้ ธกส.ก็ส่งสัญญาณมาแล้วว่าใครที่จะกู้เงินต้องเตรียมหลักทรัพย์อย่างอื่นไปเพื่อค้ำประกันเงินกู้ ส่งผลให้ชาวบ้านหลายพันครอบครัวต่างเดือดร้อนกันทั่วหน้า จึงมาขอความเห็นใจจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป