สงขลาจ่อใช้พรบ.อาคาร เร่งส่งพื้นที่เขตศก.พิเศษ

วันที่ 11 ก.พ. 2560 เวลา 08:23 น.
สงขลาจ่อใช้พรบ.อาคาร เร่งส่งพื้นที่เขตศก.พิเศษ
โดย...ทีมข่าวภูมิภาคโพสต์ทูเดย์

โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา แม้ภาครัฐจะพยายามให้เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์พิเศษแก่นักลงทุน แต่การเข้ามาของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ เป็นไปอย่างค่อนข้างล่าช้า ล่าสุด จ.สงขลา ทั้งภาครัฐและเอกชนเตรียมจัดโรดโชว์เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาให้กับนักลงทุนชาวมาเลเซีย โดยหวังว่าจะเป็นส่วนผลักดันให้เศรษฐกิจชายแดนไทย-มาเลเซีย ปีละกว่า 5 แสนล้านบาท ขยายตัวขึ้นอีกประมาณ 19% ต่อปี

ล่าสุด ดำรง ใคร่ครวญ เอกอัคร ราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ปะเทศมาเลเซีย เข้าพบ อนุชิต ตระกูลมุทุตา รอง ผวจ.สงขลา เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการผลักดันยุทธศาสตร์ไทยต่อมาเลเซีย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่เขตชายแดนไทย-มาเลเซีย ในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าข้ามแดนเพื่อการเชื่อมโยงด่านสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ มาเลเซีย แห่งใหม่ เพื่อส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากมาเลเซียในโครงการเมืองยางพารา (Rubber City) และความร่วมมือด้านฮาลาล สำหรับวิสาหกิจชุมชน

ขณะเดียวกัน จ.สงขลา ก็เร่งดำเนินการในการส่งมอบพื้นที่ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ขจรศักดิ์ เจริญโสภา รอง ผวจ.สงขลา ในฐานะประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา แปลงที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 629 ไร่ เปิดเผยว่า มีผู้บุกรุก 42 ราย มีผู้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้ว 38 ราย เหลือผู้บุกรุกที่อยู่อาศัยอีก 2 ราย ยังไม่ยินยอม ซึ่งกรมธนารักษ์ได้แจ้ง จ.สงขลา ให้ดำเนินการแก้ไขก่อนส่งมอบพื้นที่ให้ กนอ.เช่าต่อไป

“การประชุมหารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาข้อกฎหมายเห็นว่า พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สามารถดำเนินการบังคับใช้กับผู้บุกรุกที่ปลูกสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างเบ็ดเสร็จ รวดเร็ว และเป็นธรรม จึงได้มีแนวคิดในการนำมาเป็นแนวทางหลักในการดำเนินการ เนื่องจากมีแนวทางในการปฏิบัติเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การแจ้งเตือน การบังคับใช้กฎหมาย และการใช้สิทธิอุทธรณ์ รวมทั้งการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง ได้เสนอแนวทางให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้เทศบาลตำบลสำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไปดำเนินการออกคำสั่งบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ราษฎรบุกรุกต่อไป” รอง ผวจ.สงขลา กล่าว

นายกรัฐมนตรีตรวจความคืบหน้าโครงการเมืองยางพาราช่วงปลายปี 2558
นายกรัฐมนตรีตรวจความคืบหน้าโครงการเมืองยางพาราช่วงปลายปี 2558

 

ขณะเดียวกัน จ.สงขลา ก็ได้เตรียมแผนพัฒนาเศรษฐกิจ โดยทำแผนพัฒนา “สงขลาจตุรพัฒน์” ภายใต้โครงการสงขลา “รูเมาะฮ์กีตอ” หรือสงขลาบ้านเรา ทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.สงขลา เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นแผนงานในปีงบประมาณ 2555-2562 มีหลักทำงานต้องการให้ประสานการทำงานมีการบูรณาการเชื่อมโยงกันเป็นกลุ่มอำเภอ และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกันพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ เน้นกลุ่มอำเภอความมั่นคงและกลุ่มอำเภอคาบสมุทรสทิงพระ ภายใต้โครงการสงขลาจตุรพัฒน์หรือสงขลารูเมาะฮ์กีตอ

สำหรับแนวทางพัฒนานั้น ผวจ.สงขลา บอกว่า พื้นที่ 4 อำเภอความมั่นคง ประกอบด้วย อ.จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย จะพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ์ เชิงการเกษตร และเชิงวัฒนธรรม รับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยวจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในพื้นที่ จ.สงขลา ใช้กลยุทธ์ด้านการตลาด ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว เช่น เส้นทางสิริมงคล วัดขวด-วัดถ้ำตลอด-วัดนาทวี เป็นการเชื่อมโยงจุดท่องเที่ยวสำคัญ

ด้านการเกษตร จังหวัดจัดสรรงบประมาณเกษตรสุขภาพ เกษตรผสมผสาน ส่งเสริมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เช่น มะม่วงเบา ส้มแขก ปลูกพืชแซมยาง ปลูกส้มจุก อ.จะนะ จำปาดะ อ.สะบ้าย้อย ได้ดูแลด้านการตลาดรองรับการจำหน่ายผลิตผล จัดเทศกาลงานท้องถิ่นควบคู่ไปกับการจำหน่ายผลิตผล

นอกจากนี้ ส่งเสริมการปลูกพืชแปลงใหญ่ เช่น มัลเบอร์รี่ กาแฟโรบัสต้า เพื่อให้เป็นพืชเศรษฐกิจของท้องถิ่น การฟื้นฟูนาร้าง การส่งเสริมเกษตรสวนผสม เกษตรทฤษฎีใหม่ การดูแลด้านการปศุสัตว์ ตลอดจนการบริหารจัดการน้ำ

อย่างไรก็ตาม สำหรับความคืบหน้าโครงการเมืองยางพารา หรือรับเบอร์ซิตี้ ได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี 2558 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในระยะแรก (เฟส 1) ช่วงเดือน ก.ค. 2560 นี้ และจะแล้วเสร็จทั้งหมดในปี 2561

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต