โวยอธิการบดีราชมงคลตรัง ลอบตัดไม้โกงกางไปสร้างรีสอร์ทตัวเอง

  • วันที่ 11 ธ.ค. 2552 เวลา 13:55 น.

โพสต์ทูเดย์-ชาวบ้านร้องอธิการบดีราชมงคลตรังลอบตัดต้นไม้โกงกาง เพื่อสร้างรีสอร์ทและปลูกปาล์ม

นายโชค ช่วยธานี แกนชาวบ้าน ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง เปิดเผยว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตรัง บุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน 2 ส่วน คือ ป่าชายเลนฝั่งตรงข้ามกับสวนปาล์มน้ำมันที่ถูกต้องของมหาวิทยาลัย ประมาณ 30 – 40 ไร่ มีการตัดโค่นไม้เสม็ด ไม้แสมขาว จากนั้นทำการปลูกปาล์มน้ำมันขณะนี้อายุประมาณ 3 – 4 ปีแล้ว และส่วนที่ 2 บุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งอยู่จากบริเวณก่อสร้างรีสอร์ทของมหาวิทยาลัย ด้วยการตัดไม้โกงกาง ไม้แสมขาว และไม้ถั่วขนาดต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของท้องถิ่น และเป็นไม้หวงห้าม

นอกจากนี้ อธิการบดี ยังทำรั้วแนวกั้นก่อสร้างรีสอร์ทจำนวนมาก ทั้งสองเรื่องตนมีภาพถ่ายขณะที่มีการบุกรุก และขณะนี้ได้ร้องเรียนไปยัง อบต.เจ้าของพื้นที่ หน่วยงานป่าไม้ที่ดูแลรับผิดชอบ และร้องไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ล่าสุดพบว่าหลังมีข่าวออกไปมีการบางคนสั่งให้ทำลายหลักฐาน ด้วยการรื้อส่วนที่เป็นไม้โกงกางสร้างรีสอร์ทออกไปบ้างแล้ว

ข่าวอื่นๆ