การรถไฟฯเปิดเดินรถเพิ่มถึงสถานีชุมทางทุ่งสงแล้ว

วันที่ 07 ม.ค. 2560 เวลา 18:56 น.
การรถไฟฯเปิดเดินรถเพิ่มถึงสถานีชุมทางทุ่งสงแล้ว
การรถไฟฯ เปิดเส้นทางเดินรถเพิ่มถึงสถานีชุมทางทุ่งสงแล้ว หลังระดมเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมสภาพทางที่ชำรุด

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้อย่างใกล้ชิด โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2559 ได้รับรายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายใต้เริ่มคลี่คลาย ทำให้การรถไฟฯ สามารถระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาเข้าซ่อมแซมสภาพเส้นทางที่ได้รับความเสียหาย  จนสามารถเปิดเดินรถเส้นทางสายใต้ได้เพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีสถานีต้นทางและปลายทางสิ้นสุดที่สถานีชุมพร ขยายไปได้ถึงสถานีชุมทางทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช อีกทั้งยังสามารถเปิดให้บริการเดินรถเพิ่มจากเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2560 จำนวน 8 ขบวน เพิ่มเป็น 10 ขบวน

สำหรับรายละเอียดการเปิดให้บริการเดินรถสายใต้ ประจำวันที่ 7 ม.ค. 2560 มีการเปิดขบวนรถให้บริการ และปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทาง ดังต่อไปนี้

ขบวนรถเที่ยวไป

รถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี (เดินรถได้ตามปกติ)

รถเร็วที่ 171 (รถไฟฟรี) กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก (สามารถเดินรถได้จากสถานีกรุงเทพถึงสถานีชุมทางทุ่งสง)

รถเร็วที่ 173 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช (สามารถเดินรถได้จากสถานีกรุงเทพถึงสถานีชุมทางทุ่งสง)

รถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 39 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี (เดินรถได้ตามปกติ)

ขบวนรถเที่ยวกลับ

รถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 44 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ (เดินรถได้ตามปกติ)

รถเร็วที่ 172 สุไหงโกลก - กรุงเทพ (สามารถเดินรถได้จากสถานีชุมทางทุ่งสงถึงสถานีกรุงเทพ)

รถเร็วที่ 174 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ (สามารถเดินรถได้จากสถานีชุมทางทุ่งสงถึงสถานีกรุงเทพ)

รถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ (เดินรถได้ตามปกติ)

รถเร็วที่ 170 ยะลา – กรุงเทพ (สามารถเดินรถได้จากสถานีบ้านนาสารถึงสถานีกรุงเทพ)

รถด่วนพิเศษทักษิณที่ 38 สุไหงโกลก-กรุงเทพ (สามารถเดินรถได้จากสถานีชุมทางทุ่งสงถึงสถานีกรุงเทพ)

# ขบวนรถที่งดเดิน

รถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31/32 กรุงเทพ - ชุมทางหาดใหญ่ - กรุงเทพ

รถด่วนพิเศษระหว่างประเทศที่ 45/46 กรุงเทพ - ปาดังเบซาร์ - กรุงเทพ

รถด่วนพิเศษทักษิณที่ 37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก

รถด่วนพิเศษที่ 41/42 กรุงเทพ - ยะลา - กรุงเทพ

รถด่วนที่ 83/84 กรุงเทพ - ตรัง - กรุงเทพ

รถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพ

รถเร็วที่ 167/168 กรุงเทพ - กันตัง - กรุงเทพ

รถเร็วที่ 169 กรุงเทพ - ยะลา

สำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าไปยังจังหวัดต่างๆ ทางภาคใต้แล้ว สามารถติดต่อเพื่อขอคืนเงินค่าโดยสารได้เต็มราคา และในช่วงนี้การรถไฟฯ ขอแจ้งว่าจะไม่มีบริการขนถ่ายผู้โดยสารต่อทางรถยนต์ เนื่องจากเส้นทางถนนมีน้ำท่วมสูงเช่นกัน ขณะเดียวกันขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารที่มีความประสงค์เดินทางในเส้นทางรถไฟสายใต้ให้ตรวจสอบและติดต่อสอบถามรายละเอียดเป็นระยะ ก่อนเดินทางได้ที่สายด่วนโทร 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายวุฒิชาติกล่าวว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยยังได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเปิดรับบริจาคข้าวสาร น้ำดื่ม อาหารกระป๋อง ยารักษาโรค ข้าวของเครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จำเป็น อื่นๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ โดยจะมีการขนส่งข้าวของที่ได้รับบริจาคไปทางรถไฟ และนำไปกระจายส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ทั้งนี้บริษัทห้างร้าน หน่วยงาน ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตอาสาที่สนใจร่วมบริจาค สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. โทรศัพท์ 0-2220-4261 ได้ในวันและเวลาราชการ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต