คนชราชาวสุรินทร์เฮ เทศบาลมอบเบี้ยยังชีพที่ค้าง 3 เดือนแล้ว

วันที่ 09 ธ.ค. 2552 เวลา 20:06 น.
โพสต์ทูเดย์-เทศบาลเมืองสุรินทร์มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและผู้พิการจำนวน 2,693 ราย 

นายสมบูรณ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ เปิดเผยว่า ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ จำนวน 2,693 ราย  ตาม นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  ที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่ยังชีพหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้   

ทั้งนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์ มีคุณสมบัติเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพตามปกติ และเบี้ยยังชีพตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จำนวน 2,693   ราย ๆละ 1,500 บาท ที่ค้างชำระเป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนต.ค. – ธ.ค. 2552 คิดเป็นเงินจำนวน 4,039,500 บาท