เครือข่ายสตรีชายแดนใต้เปิดศูนย์ให้คำปรึกษายุติรุนแรง

วันที่ 24 พ.ย. 2559 เวลา 13:04 น.
เครือข่ายสตรีชายแดนใต้เปิดศูนย์ให้คำปรึกษายุติรุนแรง
นราธิวาส-เครือข่ายสตรีชายแดนใต้เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเสริมพลังหญิงเชิญชวนร่วมเป็น 1 เสียงยุติความรุนแรงที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม อ.เมือง จ.นราธิวาส เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชมรมผู้นำมุสลัมะฮ์ จ.นราธิวาส ร่วมกับคณะกรรมการอิสลาม จ.นราธิวาส เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเสริมพลังผู้หญิงเชิญชวน 1 เสียงร่วมกันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เนื่องในวันที่ 25 พ.ย. ของทุกปี เป็นวันขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีโลก นางซารีนา เจ๊ะเลาะ ประธานชมรมผู้นำมุสลิมะฮ์ (ผู้หญิง) จ.นราธิวาส กล่าวว่า จะมีอาสาสมัครมาประจำเพื่อให้คำปรึกษา ที่เป็นเจ้าหน้าที่และเป็นแม่มานั่งทำงานทุกวันๆละ 2 คน ในวันอาทิตย์ – พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. นางรอซีดะ ปูซู ประธานเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรง แสวงสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้หญิงมาขอความช่วยเหลือ และขอคำปรึกษาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเรื่องการหย่าร้าง แต่กระบวนการซักถามข้อเท็จจริงมีข้อจำกัด เพราะผู้ที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยเป็นผู้ชายทั้งหมด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมหรือเป็นตัวกลางในการสื่อสาร เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นจริง และมีความเข้าใจกันมากขึ้น.