ดึงอสม.แก้เด็กไทยไอคิวต่ำ

วันที่ 27 ส.ค. 2553 เวลา 17:42 น.
รมต.สาธารณสุขปลุก อสม.ร่วมแก้ปัญหาไอคิวเด็กไทยต่ำเนื่องจากการขาดสารไอโอดิน

นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์    รมว.สาธารณสุข  กล่าวระหว่างเดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการ  อสม. รวมพลังสร้างสรรค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ห้องประชุมไพพะยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีว่าจะดึงอสม.ร่วมแก้ไขปัญหาเด็กไทยมีปัญหาไอคิวต่ำโดยรณรงค์ให้เยาวชนบริโภคสารไอโอดิน
 
ทั้งนี้เนื่องจากอสม.มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขไปสู่ชุมชนโดยเฉพาะการบริการสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 5 ด้าน ให้แก่ประชาชน  และในโอกาสที่ได้เดินทางมาเปิดงานในครั้งนี้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาเด็กไทยมีปัญหาไอคิวต่ำ ขอให้ อสม.ที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ได้ช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งปัจจุบันพบว่าเด็กไทยมีไอคิวเพียง 91  ขณะที่สากลเด็กจะมีไอคิวเฉลี่ยที่ 90 – 110 
 
ขณะที่ปัจจุบันเด็กทารกไทยที่คลอดออกมาและตรวจพบว่ามีถึงร้อยละ 60 ที่ขาดสารไอโอดิน   หากไม่แก้ปัญหาจะส่งผลให้เด็กไทยไอคิวตำลงเรื่องๆ  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศในอนาคต  ส่วนปัญหาเด็กไทยไอคิวต่ำเนื่องจากเด็กไทยขาดสารไอโอดินมีผลต่อการเจริญเติบโต  และเสียงต่อการพิการและปัญญาอ่อน  ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1  ต.ค.เป็นต้นไปทางกระทรวงสาธารณสุขจะแจกไอโอดินฟรีให้กับหญิงตั้งครรภ์ทุกคนและคนไทยทุกคน  รวมทั้งการตรวจเด็กทารกทุกรายที่คลอด  หากตรวจพบการขาดสารไอโอดิน  จะสามารถแก้ไขปัญหาไอคิวต่ำได้ทัน
 
ทั้งนี้ รมว.สาธารณสุข กล่าวอีกว่า  นอกจากการแก้ไขปัญหาและการป้องกันแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขยังจะออกกฏหมายเพื่อบังคับใช้กับผู้ที่ประกอบการผลิตเกลือ เครื่องปรุงรสอาหาร  ต้องมีส่วนผสมของไอโอดิน  ส่วนพวกขนมขบเคียวกรอบที่บรรจุถุงจำหน่ายจะขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการได้ผสมไอโอดินลงไปด้วย