เชิญตักบาตรพระนานาชาติ1หมื่นรูปทำบุญให้ประเทศ

วันที่ 27 ส.ค. 2553 เวลา 16:42 น.