ตักบาตรพระนานาชาติ 1 หมื่นรูป

วันที่ 27 ส.ค. 2553 เวลา 16:37 น.
กองทัพภาค4ร่วมกับเจ้าคณะสงฆ์ 4 ประเทศ ขอเชิญญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมตักบาตรพระสงฆ์นานาชาติจำนวน 1 หมื่นรูปทำบุญให้กับประเทศไทยที่หาดใหญ่

พระเทพวีราภรณ์ เจ้าคณะภาค 18  กล่าวว่า กองทัพภาค 4ร่วมกับเจ้าคณะสงฆ์ 4 ประเทศ  เทศบาลนครหาดใหญ่ และภาคีเครื่อข่ายสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ จัดโครงการตักบาตรพระ นานาชาติ 10,000 รูป เพื่อแม่เพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สร้างมหากุศลให้เมืองหาดใหญ่ และให้ประเทศไทยร่มเย็น จะเป็นสร้างตวามเข้มแข็งทางภาพลักษณ์ของนครหาดใหญ่ ให้เป็นนครแห่งเมืองพระ เมืองบุญกุศล โดยได้นิมนต์คณะสงฆ์จาก 4 ประเทศ คือประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ พระสงฆ์ไทย 14 จังหวัดภาคใต้ และประเทศอินโดนีเซีย กำหนดในวันอาทิตย์ที่ 29 ส.ค.ที่ใจกลางเมืองหาดใหญ่ มี พล.ท. วิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาค 4 เป็นประธานฝ่าย
 
นายประภาส  อินทนปศาสธน์    ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ (สงขลา พัทลุง)  กล่าวว่า งานพิธีตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป  ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมาแล้วหลายปี   ซึ่งได้รับความนิยมจากชาวต่างประเทศมากเพิ่มมากขึ้น    

“ตอนนี้โรงแรมต่าง ๆ ถูกสั่งจองเต็มหมด คาดว่า จะมีผู้คนเข้ามาประมาณ 40,000 คน  โดยจะมีเงินหมุนสะพัดหลายร้อยล้านบาท  ส่วนปัจจัยสังฆทานต่าง ๆ  โรงแรม ห้องพัก ร้านค้า ร้านอาหาร ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจดีขึ้นมาก”นายประภาส กล่าว
 
นายวิทยา แซ่ลิ่ม ในฐานะฝ่ายประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ  งานพิธีตักบาตรพระนานาชาติ ปีที่  10   กล่าวว่า  ทางสมาคมบัณฑิตรัตน์ เทศบาลนครหาดใหญ่ และองค์กรภาคเอชนภาครัฐ จำนวนหนึ่ง  ได้ร่วมกันจัดงานพิธีตักบาตรพระนานาชาติ  10,000 รูป  ซึ่งได้จัดเป็นที่ 10  และที่ผ่านมาทุกปีต่างประสบความสำเร็จด้วยดี  โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม เวลา 06.00 น. บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 หาดใหญ่  ซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจของหาดใหญ่
 
“โดยงานตักบาตรพระนานาชาติเริ่มปีแรกมีพระร่วม 1,000 รูป  แต่ต่อมาได้พัฒนาเพิ่มขึ้นตามลำดับ จนถึง 10,000 รูป โดยมีพระจาก 14 จังหวัดภาคใต้ และพระจากต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน เป็นต้น เข้าร่วมพิธี  โดยมีพุทธศาสนิกชนจากต่างประเทศเข้าร่วมมากมาย เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง และประเทศอินโดนีเซีย  ส่วนมีผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วม ก็ได้ฝากชื่อ และปัจจัยร่วมทำบุญด้วย”
 
นายวิทยา กล่าวอีกว่า จึงขอเชิญชนชาวไทยในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย  เนื่องจากพิธีตักบาตรพระที่ได้จัดมาทุกปี ต่างได้รับความนิยมศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยในปีนี้ปรากฏว่าชาวต่างประเทศ  ได้สั่งจองห้องพักโรงแรมในหาดใหญ่เต็มหมดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 จนถึง วันที่ 31 สิงหาคมนี้ คาดว่ามีเงินสะพัดหมุนเข้าสู่ภาคธุรกิจต่าง ๆ ในหาดใหญ่ ในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท  สำหรับปัจจัยที่ศาสนิกชนตักบาตรทำบุญถวายพระ จะนำไปมอบให้กับพระใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส  นอกนั้นจะนำไปมอบให้กับเด็กกำพร้า และคนชรา