ทูลกระหม่อมฯพระราชทานข้าวกล่องให้พสกนิกร จ.กาญจนบุรี

วันที่ 29 ต.ค. 2559 เวลา 11:11 น.
ทูลกระหม่อมฯพระราชทานข้าวกล่องให้พสกนิกร จ.กาญจนบุรี
พสกนิกรชาวกาญจน์สุดซาบซึ้ง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ พระราชทานข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม ออกเดินทางเข้า กทม.กราบถวายบังคมพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 29 ตค. เวลา 04.30 น. นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายพจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี นำพสกนิกรชาวอำเภอเมืองกาญจนบุรี จำนวน 500 คน และพสกนิกรชาวอำเภอไทรโยค จำนวน 250 คน รวม 750 คน ขึ้นรถบัส จำนวน 15 คัน เคลื่อนขบวนออกจากบริเวณลานหน้าศาลหลักเมือง ถ.หลักเมือง เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี มุ่งหน้าไปถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

โดย พล.ต.วุฒิชัย นาควานิช ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ได้มอบหมายให้ พ.อ.บรรยง ทองน่วม ผบ.ร.9 กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ เดินทางมาให้กำลังใจและร่วมส่งพสกนิกรทั้ง 750 คน ในการนี้มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้พระราชทานข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มให้กับพสกนิกร จำนวน 800 กล่อง อีกด้วย ซึ่งยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งใจแก่พสกนิกรอย่างยิ่ง

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่มีพระราชทานพระราชานุญาตให้พสกนิกรเข้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน เริ่มวันนี้ 29 ต.ค.2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น.ของทุกวัน (ยกเว้นช่วงมีพระราชพิธีบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท) ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดให้พสกนิกรชาวไทยเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระบรมโกศ แบ่งออกเป็น 4 ภาค วันละ 3,000 คน เฉลี่ยภาคละละ 750 คน โดยให้เรียงลำดับตามหมวดอักษรนำหน้าของแต่ละจังหวัดแต่ละภาค เริ่มที่หมวดอักษร ก.- ฮ.

โดยจังหวัดกาญจนบุรีเป็น 1 ใน 4 จังหวัดชุดแรก ที่ได้มีโอกาสเข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ ซึ่งสร้างความตื้นตันใจให้กับชาวกาญจนบุรีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับจังหวัดกาญจนบุรีกำหนดนำประชาชนชาวกาญจนบุรีเดินทางเข้าเฝ้าฯ ทั้งหมด 6 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่แรก คือ วันนี้ (29 ต.ค. 59) ครั้งที่สอง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ครั้งที่สาม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ครั้งที่สี่ วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ครั้งที่ห้า วันที่ 28 ธันวาคม 2559 และ ครั้งสุดท้าย วันที่ 12 มกราคม 2560 รวมประมาณ 4,500 คน สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้น ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะเป็นผู้สำรวจกลุ่มประชาชนทั่วไป และนำไปลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาลหรือ อบต.ในพื้นที่ จากนั้นจะรวบรวมรายชื่อที่รับลงทะเบียนส่งให้นายอำเภอต่อไป หรือสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งความประสงค์ ณ ที่ว่าการอำเภอที่ท่านอาศัยอยู่ ซึ่งยังคงเหลืออีก 11 อำเภอที่มีกำหนดจะได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ ในลำดับต่อไป