พบ1ใน8บุคคลในภาพเคยเข้าเฝ้าฯรับเสด็จพระราชินี

  • วันที่ 10 ส.ค. 2559 เวลา 13:11 น.

พบ1ใน8บุคคลในภาพเคยเข้าเฝ้าฯรับเสด็จพระราชินี

เชียงใหม่-พบ1ใน 8 บุคคลตามภาพเคยเข้าเฝ้าฯสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จไปอ.สะเมิง ปัจจุบันเป็นครูสอนภาษาไทยเมื่อวันที่10ส.ค.59 กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ตามหาบุคคลในภาพที่เคยถวายงานตามพระราชกรณียกิจ จำนวน 8 ภาพ หนึ่งใน 8 คนที่เคยรับเสด็จได้แก่ นางจันทร์ฉาย ดวงใจ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ถนนราชเชียงแสน ตำบลหายยา อำเภอเมือง เชียงใหม่ ครูสอนภาษาไทย โรงเรียนท่าสะต๋อย ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ นางจันทร์ฉาย เปิดเผยว่า มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านทรงติดตามงานในพระราชดริ และทรงเยี่ยมประชาชน ณ โรงเรียนยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นถิ่นทุรกันดาร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2535 ซึ่งคุณครูจันทร์ฉาย เป็นตัวแทนของสถานศึกษารับพระราชทานภาพพุทธประวัติ จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อนำไปประกอบการสอนพุทธศาสนาแก่เด็กนักเรียน รู้สึกปลาบปลื้ม และเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ ถึงแม้ว่าจะเป็นครูที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

 

 

ข่าวอื่นๆ