โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นเจอโรคมือเท้าปากแพร่ระบาด

  • วันที่ 13 ก.ค. 2559 เวลา 14:35 น.

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นเจอโรคมือเท้าปากแพร่ระบาด

ขอนแก่น-โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นเร่งทำความสะอาดห้องเรียนฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคหลังพบนักเรียนป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก 3 ราย

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.59 เวลา 09.00น.ที่โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น พบว่ามีนักเรียนป่วยด้วยโรคมือเท้าปากแล้ว มีการสั่งหยุดทำการเรียการสอนเฉพาะในระดับชั้นอนุบาล - ป.2 โดยมีนักเรียนที่จะต้องหยุดเรียนตามคำสั่งดังกล่าวตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันศุกร์ รวมกว่า 1,800คน ขณะที่ในระดับชั้นอื่นๆยังคงทำการเรียนการสอนตามปกติ

นายอภิชาต นาเลาห์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กล่าวว่า ภายหลังจากมีการตรวจพบนักเรียนของโรงเรียน ป่วยเป็นโรค มือ เท้า ปาก จำนวน 3 คน ทั้งหมดอยู่ในระดับชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 1 และจากการตรวจสอบของครูผู้สอนและอาจารย์ประจำชั้นยังคงพบอีกว่าตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักเรียนลาป่วยอีกจำนวนมาก ทั้งนี้จากการสอบถามไปยังผู้ปกครองได้รับคำตอบว่านักเรียน 3 รายที่ตรวจพบว่าป่วย ก่อนหน้านี้ แพทยน์ยืนยันว่าป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก จึงจำเป้นจะต้องประกาศหยุดทำการเรียนการสอนเป็นเวลา3 วัน เริ่มวันนี้เป็นวันแรก ไปจนถึงวันที่ 15 ก.ค. เพื่อทางโรงเรียนจะได้ทำความสะอาดห้องเรียนพร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานทางด้านสาธารณสุขทั้งหมด

"ขณะนี้ห้องเรียน ในระดับชั้น อนุบาล 1 - ป.2 มีการเร่งทำความสะอาดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาร่วมให้คำแนะนำและร่วมกันทำความสะอาดเพื่อตัดวงจรของการแพร่ฃกระจายของเชื้อในกลุ่มเสี่ยงของโรคมือเท้าปาก โดยการประกาศหยุดเรียนครั้งนี้ จะหยุดเฉพาะอาคารที่เป็นต้นตอของการแพร่เชื้อเท่านั้น คือห้องเรียนชั้นอนุบาล 1 ,อนุบาล 2 ,ชั้นประถมปีที่ 1 และ 2 ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 1,800 คนที่ต้องหยุดเรียน ส่วนในระดับชั้นอื่นๆยังคงทำการเรียนการสอนตามปกติ"

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากากรประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังป้่องกันในโรคมือเท้าปากอย่างเข้มงวดแล้วยังคงมีการจัดแสดงนิทรรศการในเรื่องการป้องกันโรคดังกล่าวในทุกชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการป้องกันรักษาโรค ขณะเดียวกันยังคงต้องมีการตรวจคัดกรองนักเรียนทุกวัน หากพบว่าต้องสงสัยหรือเข้าข่ายผู้ป่วยก็จะมีการประสานงานกลับไปยังผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เพื่อดูอาการทันที.

ข่าวอื่นๆ