พี่น้องเลือกผมมา

วันที่ 13 ก.ค. 2559 เวลา 11:02 น.
พี่น้องเลือกผมมา
ที่ผ่านมาผมบริหารกรุงเทพฯ ตามนโยบายที่ได้หาเสียง จะไม่มีวันที่จะบริหารกรุงเทพฯตามความเห็นของสตง.เพราะว่าพี่น้องประชาชนกว่า 1.2 ล้านคนเลือกผมมาให้ดำเนินนโยบายตามที่ผมได้หาเสียงไว้ ผมเคารพสตง.แต่ต้องขออภัยที่ ผมเคารพพี่น้องประชาชนมากกว่าเคารพสตง.

-ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.)  กล่าวภายหลังปฏิบัติงานที่บึงหนองบอน เขตประเวศ 12 ก.ค. 59