กกต.บุรีรัมย์ส่งทีมจับตาเลือกตั้ง 4 อบต.

  • วันที่ 01 ธ.ค. 2552 เวลา 19:43 น.

โพสต์ทูเดย์ - กกต.บุรีรัมย์ ส่งชุดป้องปรามหาข่าวตรวจจับทุจริตเลือกตั้ง 4 อบต. วอนผู้สมัครเล่นตามกติกา


   ว่าที่ ร.ต.ทวี ชุนเกาะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง(ผอ.กต.) ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า กกต.บุรีรัมย์ ได้ส่งชุดป้องปรามหาข่าวลงทุกพื้นที่เพื่อสกัดผู้สมัครเลือกทุจริตการตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(ส.อบต.) 4 แห่ง ได้แก่ อบต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ ,อบต.เมืองไผ่  อ.กระสัง อบต.โคกย่าง  อ.ประโคนชัย และ อบต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 13 ธ.ค.2552 นี้ หลังจากองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 4 แห่ง หมดวาระลง เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2552  และกระทรวงมหาดไทย ไม่ประกาศยกฐานะเป็นเทศบาล

   ทั้งนี้โดยเฉพาะพื้นที่มีการแข่งขันสูง หากพบว่าผู้สมัครรายใดกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ก็จะดำเนินการตรวจสอบเอาผิดอย่างเด็ดขาดทุกคน นอกจากนี้ยังขอเตือนให้ผู้สมัคร และผู้สนับสนุนผู้สมัคร อย่าได้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างเด็ดขาดขอให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ขณะเดียวกันย้ำให้เจ้าหน้าที่ และพนักงานได้วางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หากพบเจ้าหน้าที่คนใดฝ่าฝืนก็จะถูกดำเนินการเอาผิดทางวินัย และ ตามกฎหมายเลือกตั้งเช่นกัน

   “การเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.ทั้ง 4 แห่งในครั้งนี้ คาดว่าจะมีประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 70%ของจำนวนผู้มีสิทธิ์ เนื่องจาก กกต.จังหวัด และ กกต.ท้องถิ่น ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้อย่างเต็มที่” ว่าที่ ร.ต.ทวี กล่าว

   สำหรับผู้สมัครนายก อบต. และสมาชิก อบต.ทั้ง 4 แห่ง ส่วนใหญ่ ได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองระดับจังหวัด และระดับชาติ ที่มีทั้งเปิดเผยตัวและไม่เปิดเผยตัวชัดเจน และคาดว่าการแข่งขันจะเข้มข้น 

 

 

ข่าวอื่นๆ