มอบเงินช่วยเหลือเหยื่อสารพิษแหลมฉบัง

วันที่ 03 ธ.ค. 2552 เวลา 14:40 น.
โพสต์ทูเดย์ - ภาครัฐและเอกชนมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีรั่วไหล ในท่าเรือแหลมฉบัง 247 ครอบครัว เป็นเงินกว่า 2 ล้านบาท

   นายสุนทร รัตนวราหะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง และท่าเรือแหลมฉบัง บริษัทอิสเทิร์น ซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล  บริษัทไทยออยล์   กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เครือไทยออยล์ แหลมฉบังเพาเวอร์ และ สหโคเจน โรงไฟฟ้าแหลมฉบัง ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับประชาชนบริเวณชุมชนแหลมฉบังที่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีรั่วไหล จากท่าเทียบเรือ บี 3 ในท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 247 ครอบครัวครอบครัวละ 9,000 บาท  ซึ่งเป็นประชากรตามทะเบียนบ้าน 1,887 คน

    ส่วนผู้ที่พักอาศัยอยู่ที่ชุมชนแหลมฉบัง แต่ไม่มีเลขที่บ้าน ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบก่อนว่าอาศัยอยู่ในชุมชนนั้นและได้ผลกระทบจริงหรือไม่ เพื่อป้องกันการสวมรอยและแอบอ้างเพื่อหวังได้เงินช่วยเหลือดังกล่าว  สำหรับผู้เสียชีวิตนั้น ทางท่าเรือแหลมฉบังได้มอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 90,000 บาท หลังจากที่มอบให้ไปแล้วในเบื้องต้น 10,000 บาท      

    อย่างไรก็ตามการมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 1,335,000 บาท บริษัทอิสเทิร์น ซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด มอบเงินช่วยเหลือเป็นจำนวน 256,000 บาท บริษัทไทยออยล์ มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 246,000 บาท  กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เครือไทยออยล์ แหลมฉบังเพาเวอร์ และสหโคเจน มอบเงินช่วยเหลือเป็นจำนวน 246,000 บาท โรงไฟฟ้าแหลมฉบัง (บริษัทแหลมฉบังเพาเวอร์ จำกัด)  มอบเงินช่วยเหลือเป็นเงิน 123,000 บาท และเทศบาลตำบลแหลมฉบัง มอบเงินช่วยเหลือเป็นจำนวน 133,500 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,339,500 บาท