พ่อค้าหัวใสตั้งจุดรับซื้อเพลี้ยหลังราคาพุ่งกก.ละ2พันบาท

วันที่ 03 ธ.ค. 2552 เวลา 14:29 น.
โพสต์ทูเดย์- พ่อค้าเมืองสุพรรณบุรีเปิดจุดรับซื้อเพลี้ยกระโดด กก.ละ1.2-1.5 พันบาท ก่อนนำขายต่ออีกทอดให้กับอบจ.สุพรรณบุรีกก.ละ 2 พันบาท

   ผู้ประกอบการหลายอำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้ตั้งโต๊ะรับซื้อเพลี้ยกระโดดที่ออกมาระบาดในช่วงนี้ในราคา 1,200 บาทถึง 1,500 บาท เพื่อนำไปขายต่อให้กับเกษตรอำเภอในราคากิโลกรัมละ 2,000 บาท หลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)สุพรรณบุรี ร่วมกับเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งจุดรับชื้อเพลี้ยกระโดดสีตาลที่กำลังแพร่ระบาดทำลายต้นข้าว ในราคากิโลกรัมละ 2,000 บาท และมีรางวัลพิเศษอีก 10,000 บาท สำหรับผู้ที่จับเพลี้ยกระโดดได้มากที่สุด

   นาย ไพรัช หวังดี เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ใน1 กิโลกรัม จะได้เพลี้ยกระโดดประมาณ 8 - 8.5 แสนตัว  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 1 ตัวมีอายุประมาณ 23-30 วัน สามารถไข่ได้ 4 ครั้ง ครั้งละ 100 ฟอง ซึ่งถ้าร่วมกันรณรงค์ดำเนินการในครั้งนี้อย่างจริงจังจะสามารถตัดวงจรชีวิตของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้มาก  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)สุพรรณบุรี ได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการครั้งนี้จำนวน 1 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขล่าสุดทั้ง 10 อำเภอ สามารถจับเพลี้ยกระโดดได้แล้วจำนวน 1,145 กิโลกรัม โดยพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์เป็นพื้นที่ที่มีการจับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้สูงที่สุดจำนวน 750 กิโลกรัม ส่วนพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง พบว่าไม่มีการจับเพลี้ยกระโดดมาขายเลยเนื่องจากเป็นพื้นที่น้ำท่วม

   ด้านนายวิเชียร  พันโตดี เลขานุการนายกสมาคมชาวนาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี  เปิดเผยว่าเห็นด้วยกับเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)สุพรรณบุรี ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการรณรงค์ช่วยกำจัดการแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  ซึ่งการดำเนินการถือว่ามาถูกทางแล้ว