พบเต่า2หัวที่ฐานทัพเรือพังงา

วันที่ 11 ส.ค. 2553 เวลา 20:10 น.
ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลฝั่งอันดามันพบลูกเต่าประหลาดมีหัว 2 หัวที่เกาะหูยง หมู่เกาะสิมิลันยังมีชีวิตอยู่

พลเรือโท ชุมนุม อาจวงษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3   กล่าวว่า  เต่าที่ดูแลเพาะฟักเลี้ยงที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลฝั่งอันดามัน ฐานทัพเรือพังงา มีรูปร่างแปลก 1 ตัว เป็นลุกเต่าตนุ มีหัวออกมา 2 หัว ขนาดตัวกว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตร สุขภาพแข็งแรง กินอาหารได้ดี  ทุกคนที่พบเห็นล้วนอุทาน ว่า เป็นเรื่องแปลกเนื่องจากตั้งแต่เลี้ยงเต่ากันมา ไม่เคยเจอแบบนี้ อาจเป็นสิ่งดีให้กับ ทางศูนย์ฯหรือถ้าเลี้ยงให้ดี เป็นเต่าคู่บารมี ก็เป็นได้ 

อย่างไรตาม จากการเฝ้าติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดพบว่าเต่าประหลาด 2 หัวยังมีชีวิตอยู่ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเต่าตนุ อายุ 16 วัน ยังไม่สามารถระบุเพศได้ สภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนลูกเต่าทะเลทั่วไป น้ำหนักตัวประมาณ30 กรัม ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำลูกเต่าประหลาดแยกออกจากลูกเต่าไปอนุบาลไว้พร้อมกับให้อาหารตามปกติ