ทหารร่วมชุมชนรณรงค์คนพิษณุโลกลงประชามติ

วันที่ 23 มิ.ย. 2559 เวลา 13:37 น.
ทหารร่วมชุมชนรณรงค์คนพิษณุโลกลงประชามติ
พิษณุโลก-ทหารร่วมกับผู้นำชุมชนออกเดินรณรงค์ชวนประชาชนร่วมลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ7สิงหาคมนี้

เมื่อวันที่23มิ.ย.59 ที่ถนนเจ้าพระยา ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ชุมชนเจ้าพระยา เทศบาลนครพิษณุโลก ผู้นำชุมชน ที่รับหน้าที่เป็นครูค.ในการรณรงค์ ให้ความรู้ประชาชน ในการไปชิสิทธิออกเสียงร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ ได้ร่วมกับหน่วยทหาร กองพลทหารราบที่ 4 ออกเดินรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในเขตชุมชนเจ้าพระยา ให้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงร่างประชามติ โดยมีการแจกเอกสารให้ความรู้ขั้นตอนการมาออกเสียง การไปใช้สิทธิในคูหา ที่ใกล้เคียงกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไป พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียง จะลงมติรับ หรือ ไม่รับ ก็ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของประชาชน

ซึ่งคณะนี้ ครู ค. ผู้นำชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้เริ่มลงพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ออกให้ความรู้ประประชาชนเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ และการออกมาใช้สิทธิ์ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559