กรมคุมประพฤติคุมผู้ต้องหาเมาแล้วขับทัวร์ห้องดับจิต

วันที่ 23 มิ.ย. 2559 เวลา 11:05 น.
กรมคุมประพฤติคุมผู้ต้องหาเมาแล้วขับทัวร์ห้องดับจิต
ตราด-กรมคุมประพฤตินำผู้ต้องหาคดีเมาแล้วขับทัวร์ห้องดับจิตสร้างจิตสำนักในการขับขี่

ที่โรงพยาบาลตราด นายถาวรกูล ศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จ.ตราด มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ กลุ่มงานกิจกรรมฯ นำอาสาสมัครผู้ถูกคุมประพฤติ จำนวน 40 คน “ทัวร์ห้องดับจิต” ที่ตึกพยาธิ โรงพยาบาลตราด โดยมีนายอนุกูล สามัญ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ นางเสาวนีย์ สุทธิวารี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และน.ส.นวนุช ฉิมผวน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลตราด ให้การต้อนรับและประสานงานอำนวยความสะดวก

สำหรับกิจกรรมทัวร์ห้องดับจิต เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของผู้ถูกคุมประพฤติ เมาแล้วขับ เพื่อให้ผู้กระทำผิดเกิดจิตสำนึกและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะให้ปลอดภัยมากขึ้นตามแนวทางการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดีที่เกี่ยวกับพ.ร.บ.จราจรทางบกและเมาแล้วขับของกรมคุมประพฤติ หลังจากทัวร์ห้องดับจิตแล้ว ได้ช่วยกันทาสีระเบียงโดยรอบบริเวณโรงพยาบาลตราด อีกด้วย