ทหารทัพภาค2บวชหมู่วันแม่

วันที่ 10 ส.ค. 2553 เวลา 12:39 น.
กำลังพลกองทัพภาคที่ 2 อุปสมบทหมู่ 80 รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ

กองทัพภาคที่ 2 ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่ 80 รูปเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 78 พรรษา ในวันที่ 12 ส.ค. 2553 ที่วัดพายัพ ต.ในเมือง อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา
 
ทั้งนี้พล.ต.กนก เนตระคเวสนะ  รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาการอุปสมบทระหว่างวันที่ 10 ส.ค.- 23 ส.ค.นี้รวมระยะเวลา 14 วัน โดยมีกำลังพลข้าราชการทหารของกองทัพภาคที่ 2 สมัครใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 80 รูป ท่ามกลางความปลาบปลื้มปิติของครอบครัวกำลังพลที่มาร่วมพิธีจำนวนมาก