พระราชทานอาหารเลี้ยงผู้ด้อยโอกาสโคราช

วันที่ 09 ส.ค. 2553 เวลา 13:07 น.
รองมทภ.2 นำอาหารพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดเลี้ยงแก่ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัด

พล.ต.คมสัน มานวกุล รองแม่ทัพภาคที่ 2 นำเหล่าข้าราชการ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 79 พรรษา ในวันที่ 12 ส.ค.2553 พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา  

นอกจากนี้ทางจังหวัดนครราชสีมา , สภาสงคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ประจำจังหวัดนครราชสีมา , ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนครราชสีมา และองค์กรการกุศลต่างๆในจังหวัด ยังได้นำอาหารพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาจัดเลี้ยงแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไปของจังหวัดนครราชสีมา

ขณะเดียวกันยังได้มอบสิ่งของและบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2553 ด้วย