ถาวรมอบพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมัสยิดชายแดนใต้

วันที่ 05 ส.ค. 2553 เวลา 20:17 น.
รมช.มหาดไทย มอบพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานให้กับมัสยิดต่างๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายถาวร เสนเนียม รมช.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ให้กับมัสยิดต่างๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเปิดศูนย์กิจการฮัจย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายภาณุ อุทัยรัตน์  ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้นำศาสนา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก นายถาวร  กล่าวว่า การมอบพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานให้กับมัสยิดต่างๆ ในครั้งนี้ นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่ทางรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการประกอบศาสนกิจ ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในช่วงของเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นเดือนที่พี่น้องชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามจะได้ปฏิบัติศาสนกิจในการถือศิลอด ซึ่งนับเป็นเดือนอันประเสริฐยิ่ง ดังนั้นรัฐบาล และศอ.บต.จึงได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ขึ้น ในพื้นที่ อาทิ การมอบคัมภีร์อัลกุรอาน การมอบยา และเวชภัณฑ์ การมอบสีเพื่อนำไปพัฒนามัสยิด และการมองอินทผลัม เพื่อใช้ในการเปิดปอซอของประชาชนในพื้นที่  นอกจากนี้เพื่อเป็นอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลจึงได้จัดให้มีสำนักงานกิจการฮัจย์ขึ้น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความสะดวกให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะก่อนการเดินทางต้องมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยานพาหนะ ความปลอดภัยในการเดินทาง รมช.มหาดไทย  กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ รัฐบาลได้สร้าสำนักงานหนังสือเดินทางส่วนหน้าที่จังหวัดยะลาและปรับปรุงสนามบินจังหวัดนราธิวาส เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ นอกจากนี้ ยังได้คัดเลือกผู้ที่ทำหน้าที่ในการนำประชาชนเดินทางไปแสวงบุญที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อให้ได้รับความสะดวก และได้รับความสบายที่สุด โดยคาดว่า ในปีนี้การดำเนินกิจการฮัจย์จะดีกว่าทุกปีที่ผ่านมา ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง