เร่งจัดระเบียบเจ็ตสกีภูเก็ต

  • วันที่ 25 ก.ย. 2552 เวลา 12:43 น.

โดย...อชัถยา ชื่นนิรันดร์

หลายหน่วยงานพยายามเข้ามาจัดระเบียบเจ็ตสกีใน จ.ภูเก็ต เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว จนทำให้เมืองท่องเที่ยวชื่อดังแห่งนี้ต้องเสียชื่อเสียง เพียงเพราะการกระทำของคนที่เห็นแก่ได้

พล.ร.ต.อมรโชติ สุจิรัตน์ รองผอ.กอ.รมน.ภูเก็ต ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำประกันภัยเจ็ตสกี ได้เรียกประชุมตัวแทนผู้ประกอบการให้เช่าเจ็ตสกีใน จ.ภูเก็ต ตัวแทนประกันภัย และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

เพื่อหาข้อสรุปเงื่อนไขการทำประกันภัยเจ็ตสกีที่ให้บริการตามชายหาด แก้ปัญหาเจ็ตสกีเอารัดเอาเปรียบและกรรโชกทรัพย์นักท่องเที่ยว โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าจะมีการควบคุมเจ็ตสกีที่ให้เช่าทั้งหมดเหลือเพียง 219 ลำเท่านั้น ที่เหลือไม่มีสิทธินำมาให้บริการแก่นักท่องเที่ยวโดยเด็ดขาด เพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างทั่วถึง

นอกจากนั้น ที่ประชุมได้พูดถึงการประกันภัยเจ็ตสกีซึ่งถือเป็นเรื่องหลัก โดยทุกฝ่ายเห็นร่วมกันจะทำประกันตัวเรือ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ส่วนประกอบที่ได้รับความเสียหาย เฉพาะกรณีที่นักท่องเที่ยวเช่าให้บริการเท่านั้น

พล.ร.ต.อมรโชติ บอกว่า บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบกรณีการขนย้าย หรือลูกเรือนำเรือลงไปวิ่งโชว์นักท่องเที่ยว เรือไฟไหม้ หรือเรือสูญหาย โดยในรอบ 1 ปี สามารถเรียกค่าชดเชยสินไหมได้ไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี และการชดเชยสินไหม 1,500 บาทแรก ผู้ประกอบการ (ผู้เช่า) เป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนเกินเป็นหน้าที่ของบริษัทประกันภัยเป็นผู้ชดเชย

ทั้งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังการใช้บริการมากยิ่งขึ้น และยังเห็นร่วมกันที่จะทำประกันภัยในส่วนของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลที่ 3 กรณีเกิดอุบัติเหตุต้องรักษาพยาบาล โดยจะคุ้มครองผู้ขับขี่ที่เป็นผู้เช่า และผู้ที่ว่ายน้ำอยู่ในบริเวณนั้นๆ

โดยกำหนดค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดครั้งละไม่เกิน 1 แสนบาท กรณีเสียชีวิตบริษัทประกันชดเชยสินไหมไม่เกิน 1 แสนบาท โดยให้บริษัทประกันภัยที่สนใจสามารถยื่นซองประมูลในวันที่ 8 ต.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต จะมีการเปิดซองประมูลในวันที่ 9 ต.ค. เวลา 10.00 น.

ทางจังหวัดจะเชิญตัวแทนผู้ประกอบการทั้ง 5 ชายหาดมาตัดสินใจและเลือกข้อเสนอของแต่ละบริษัท หากบริษัทใดได้รับการคัดเลือกจะเป็นผู้ทำประกันภัยให้กับเจ็ตสกีทั้ง 219 ลำที่ได้จดทะเบียนไว้กับขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีจังหวัดภูเก็ต โดยผู้ประกอบการจะต้องทำประกันภัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

สำหรับเจ็ตสกีที่เกิน 219 ลำที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้น พล.ร.ต.อมรโชติ บอกว่า ห้ามนำมาให้บริการโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย แต่จะมีการจัดทำทั้งประวัติเจ้าของเจ็ตสกี เด็กเรือ และตัวเจ็ตสกีพร้อมภาพถ่ายประกอบ

เด็กเรือที่ให้บริการตามชายหาดจะต้องสวมชุดยูนิฟอร์ม พร้อมหมายเลขติดที่เสื้อให้เห็นชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมทำประวัติเจ้าของเสื้อทุกคน และส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ รับรองก่อนที่จะส่งมายังจังหวัด และห้ามไม่ให้แรงงานต่างด้าวประกอบอาชีพเจ็ตสกีโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ มาตรการในการทำประกันภัยนั้นคิดว่าจะสามารถแก้ปัญหาเจ็ตสกีเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวได้ 90%

ข่าวอื่นๆ