น้ำทะเลสีขุ่นที่หาดป่าตองเกิดตามธรรมชาติ

  • วันที่ 15 เม.ย. 2559 เวลา 20:24 น.

น้ำทะเลสีขุ่นที่หาดป่าตองเกิดตามธรรมชาติ

ภูเก็ต-เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมตรวจสอบแล้วน้ำทะเลสีน้ำตาลขุ่นเกิดจากปรากฏการณ์สาหร่ายบลูม

ที่จ.ภูเก็ต เกิดน้ำทะเลกลายเป็นสีน้ำตาลขุ่น บริเวณหน้าหาดป่าตอง และการการส่งข้อมูลและภาพผ่านทางโลกโซเชียล ทางเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล เรื่อง น้ำเสียหาดป่าตอง โดยได้ประสานกับเทศบาลเมืองป่าตองปรากฏว่าน้ำทะเลที่มีสีน้ำตาลขุ่น เนื่องจากปรากฏการณ์ "สาหร่ายบลูม" ซึ่งเป็นมาประมาณ 3-4 วันแล้ว ส่วนหนึ่งเกิดจากสารอินทรีย์จากน้ำทิ้งของชุมชนในส่วนที่ไม่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งมีสภาวะอุณหภูมิ แสงแดดที่เหมาะสม จึงทำให้เกิดการบลูมของส่าหร่าย

ดังนั้น จำเป็นต้องให้เทศบาลเมืองป่าตองเร่งดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวเพราะปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว และสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงต้องกำหนดมาตรการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ต่อไป

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ