ส.ป.ก.แจงไม่เคยจ้าง "มทส." ศึกษาให้เช่าพื้นที่แก้ปมวังน้ำเขียว

  • วันที่ 12 มี.ค. 2559 เวลา 20:13 น.

ส.ป.ก.แจงไม่เคยจ้าง "มทส." ศึกษาให้เช่าพื้นที่แก้ปมวังน้ำเขียว

ส.ป.ก.ชี้แจงไม่เคยว่าจ้าง ม.เทคโนโลยีสุรนารีศึกษาทางออกปัญหาวังน้ำเขียว ยันไม่เคยให้ข่าวนายกฯเห็นด้วยให้เอกชนเช่าพื้นที่

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ชี้แจงกรณีมีข่าวว่าส.ป.ก.ได้จ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ศึกษาทางออกของปัญหาการใช้พื้นที่ ส.ป.ก.ในอ.วังน้ำเขียว และระบุว่าตามนโยบายพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นด้วยที่จะให้พื้นที่ที่มีปัญหากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ภาคเอกชนต้องจ่ายค่าเช่าที่คุมค่านั้น

นายสรรเสริญได้ชี้แจงว่า ส.ป.ก.ไม่เคยให้ข่าวว่า นายกฯเห็นด้วยที่จะให้พื้นที่ที่มีปัญหากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ภาคเอกชนต้องจ่ายค่าเช่าที่คุ้มค่าแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ส.ป.ก.ไม่ได้จ้าง มทส. ดำเนินการในเรื่องใดๆ แต่ทราบว่า มทส.ได้ดำเนินโครงการศึกษาแผนแม่บทการใช้พื้นที่ ส.ป.ก. ในเขตพื้นที่วังน้ำเขียว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในการดำเนินโครงการดังกล่าวจะต้องมีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อความสมบูรณ์และถูกต้องในการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ มทส.จึงขอรับการสนับสนุนให้ ส.ป.ก.นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อร่วมสังเกตการณ์ในการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ดังกล่าว

"การแก้ปัญหาการนำที่ดินในเขต ส.ป.ก.ไปใช้อย่างไม่ถูกต้องในอำเภอวังน้ำเขียว และ อำเภอปากช่องนั้น ส.ป.ก.สามารถแก้ไขปัญหาได้เอง โดยอาศัยกลไกของกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์"นายสรรเสริญระบุ

ข่าวอื่นๆ