ตรังประกาศแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่"6สันหลังมังกร"

วันที่ 09 มี.ค. 2559 เวลา 13:13 น.
ตรังประกาศแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่"6สันหลังมังกร"
ตรัง-ตรังประกาศ5อำเภอติดทะเลฝั่งอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวมหัศจรรย์แห่งใหม่"6 สันหลังมังกร"

นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ได้ประกาศให้พื้นที่5อำเภอติดทะเลชายฝั่งอันดามัน ประกอบด้วยอ.ปะเหลียน อ.หาดสำราญ อ.ย่านตาขาว อ.สิเกา และอ.กันตัง เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนแห่งใหม่  เป็น "สันหลังมังกร" ซึ่งธรรมชาตินำเม็ดกรวดทราย เปลือกหอย และดินโคลน มาปั้นแต่ง ให้มีลักษณะรวมกันเป็นเนินกองทอดไปตามยาวจากหัวเกาะก่อนยื่นเป็นสันกว้างที่โลดแล่นโล้คลื่นอยู่กลางทะเล เป็น "สันหลังมังกร" รวม6ตัว ประกอบด้วย

ตัวที่ 1 "สันหลังมังกรเหลือง" อยู่หมู่ที่ 2 บ้านหยงสตาร์ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน ตัวที่ 2 "สันหลังมังกรเกล็ดทองคำ" อยู่หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน  ตัวที่ 3 "สันหลังมังกรนิล" อยู่หมู่ที่ 4 บ้านตะเสะ ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ  ตัวที่ 4 "สันหลังมังกรหยก" อยู่หมู่ที่ 1 บ้านเสียมไหม ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน  ตัวที่ 5 "สันหลังมังกรทับทิมสยาม" อยู่หมู่ที่ 4 บ้านหาดทรายทอง ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน  และตัวที่ 6 "สันหลังมังกรเผือก" อยู่หมู่ที่ 3 บ้านมดตะนอย ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง                                ทั้งนี้ ลักษณะเด่นของ "สันหลังมังกร" แต่ละตัว จะต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 1 กม. เป็นสันทรายที่อยู่กลางทะเลที่ถูกกระแสคลื่นซัดของ 2 ฝั่งของตัวสัน และจะมีเกาะไม่ว่าจะเป็นเกาะเล็ก หรือเกาะใหญ่ เป็นหัวมังกร  รวมทั้งยังมีสันหลังเปรียบเสมือนตัวมังกร พญานาคใหญ่ หรืองูใหญ่ เลื้อยอยู่กลางทะเลยามน้ำทะเลลด 

ดังนั้น จึงขอเชิญประชาชน นักท่องเที่ยว และช่างภาพ ทั้งมืออาชีพและสมัครเล่น เดินทางไปยัง "6 สันหลังมังกร"  เพื่อร่วมท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ในช่วงระหว่างที่พระจันทร์เต็มดวง ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม ก่อนและหลัง 3 วัน  โดยองค์การบริหารส่วนตำบล และอำเภอในพื้นที่ จะอำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี  ทั้งข้อมูล การเดินทาง ค่าพาหนะ อาหาร และที่พักเพื่อให้เกิดความประทับใจ ที่จะได้ร่วมกันบันทึกภาพความมหัศจรรย์นี้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต