เอกชนปัดปล่อยน้ำเสียลงลำน้ำโดม

  • วันที่ 19 ม.ค. 2559 เวลา 14:43 น.

เอกชนปัดปล่อยน้ำเสียลงลำน้ำโดม

อุบลราชธานี-กลุ่มอุบลไบโอเอทานอลปัดปล่อยน้ำเสียลงลำน้ำโดม ทุ่มงบกว่า 300 ล้านบาทสร้างกำแพงคอนกรีตกั้น เมื่อวันที่ 19 ม.ค.นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล  กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวเผยแพร่สู่สาธารณะว่า โรงงานกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล  ได้ปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำโดมใหญ่ในจ.อุบลราชธานี รวมทั้งตั้งโรงงานทับร่องน้ำสาธารณะ  ปิดกั้นรั้วขวางถนนสาธารณะทำให้ชาวบ้านในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงเดือดร้อน ขอยืนยันว่า บริษัทตั้งขึ้นโดยเจ้าของเป็นคนท้องถิ่น ที่มีความรักในถิ่นกำเนิด การทำธุรกิจมีเป้าหมายให้จังหวัดอุบลราชธานีมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ใช้วัตถุดิบที่เป็นสินค้าเกษตรในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่า ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง มีการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้งฝ่ายเจ้าของ ผู้บริหารและพนักงานล้วนแต่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

นายเดชพนต์ กล่าวถึงเรื่องการปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำโดมใหญ่ ว่า ในกระบวนการผลิตของโรงงานใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีบ่อพักน้ำเสียและมีคันกั้นป้องกันไม่ให้น้ำเสียไหลลงสู่แหล่งน้ำ  เมื่อปีที่ผ่านมาบริษัทใช้งบประมาณ 300 ล้านบาท เพื่อจัดทำกำแพงคอนกรีตด้วยเทคโนโลยีซอยกรีตคอลัมน์ ตลอดทั้งแนวคันดินซึ่งชุมชนโดยรอบรับทราบแล้ว 

สำหรับกรณีน้ำในลำโดมมีสีเขียวขุ่น ผู้เชี่ยวชาญระบุชี้ชัดแล้วว่าเกิดจากแพลงตอนพืช หรือ สาหร่ายที่เติบโตในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ  ซึ่งสถานบันการศึกษา และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุบลราชธานีมีการทำวิจัย ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง พร้อมยืนยันว่าคุณภาพน้ำมีความปกติ ชาวประมงยังสามารถจับปลาในลำน้ำได้

ทั้งนี้ส่วนเรื่องทรัพย์สินสาธารณะ และความเดือดร้อนของชุมชน สามารถไปตรวจสอบได้ซึ่งในปัจจุบันผวจ.อุบลราชธานี มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และได้มาสำรวจตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ในระหว่างการสรุปผลอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้   อย่างไรก็ตามในกรณีที่ชุมชนประสบกับความเดือดร้อน เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2558  บริษัท ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามกฎหมายทุกประการ และแก้ไขเพิ่มเติมตามความต้องการของชุมชนในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในปัจจุบันยังคงทำงานร่วมกับกลุ่มชุมชนที่ได้รับผลกระทบ โดยให้ชาวชุมชนเข้ามาตรวจสอบ เสนอแนะแก่บริษัทได้ทุกประเด็นซึ่งยังคงทำอย่างต่อเนื่องร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม คุณภาพน้ำของลำโดม เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและเศรษฐกิจของชุมชน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ