ชาวพะเยาร่วมขบวนไหว้พระ 9 ศรี-ถวายเทียนพรรษา

วันที่ 24 ก.ค. 2553 เวลา 20:29 น.
ชาวแม่ใจพะเยาจำนวนนับพันร่วมขบวนไหว้พระ 9 ศรี พร้อมถวายเทียนพรรษา

ภาพประกอบข่าว

ประชาชนอ.แม่ใจ จ.พะเยาประมาณ 1,000 คน ร่วมขบวนแห่ในโครงการไหว้พระ 9 ศรี ถวายเทียน 9 วัด สักการะ 5 พระศักดิ์สิทธิ์  โดยมีนายจรัล กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอแม่ใจ นำขบวนไปทั่วพื้นที่

โดยเริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ 08.30 น. ณ วัดศรีสุพรรณ วัดศรีดอนแก้ว อ.แม่ใจ ซึ่งทางอำเภอร่วมกับวัดศรีสุพรรณจัดขึ้นเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีกิจกรรมให้พุทธศาสนิกชนร่วมขบวนเดินทางเข้าถวายเทียนวัดที่มีคำว่า “ศรี”เป็นพยัญชนะตัวหน้า ซึ่งในพื้นที่อำเภอแม่ใจ วัดส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วยคำว่าศรี คือ วัดศรีสุพรรณ วัดศรีดอนแก้ว วัดศรีดอนมูล วัดศรีดอนตัน วัดศรีบังวัน วัดศรีบุญชุม วัดศรีถ้อย วัดศรีบุญเรือง และ วัดศรีเกิด

นอกจากนั้น ยังได้จัดให้มีการเข้าสักการะพระศักดิ์สิทธิ์ 5 พระศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอแม่ใจ เช่น พระเจ้าทองทิพย์ วัดศรีสุพรรณ พระเจ้าองค์ดำ วัดศรีบุญเรือง พระเจ้าทองสัมฤทธิ์ วัดศรีบุญชุม พระเจ้าแสนแซ่ วัดป่าแฝกใต้ และพระเจ้าหินทิพย์ วัดดงบุญนาค รวมทั้งยังได้จัดพาสปอร์ตบุญ ซึ่งให้พุทธศาสนิกชนได้ประทับตราของแต่ละวัดที่เข้าร่วมทำบุญจึงถือว่าผ่านโครงการไหว้พระ 9 ศรี ถวายเทียน 9 วัด สักการะ 5 พระศักดิ์สิทธิ์ ที่ทางอำเภอแม่ใจ  ร่วมกับวัดศรีสุพรรณจัดขึ้นเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้