สังฆภัณฑ์เข้าพรรษาเมืองน้ำดำขายไม่ออก

วันที่ 24 ก.ค. 2553 เวลา 15:27 น.
ร้านค้าเมืองกาฬสินธุ์เผยสังฆภัณฑ์เข้าพรรษาขายไม่ออกเนื่องจากภัยแล้งเศรษฐกิจแย่ทำให้ประชาชนทำบุญน้อย

บรรยากาศการจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ ตามร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยการค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อกันการเอาเปรียบผู้บริโภค แต่กลับพบว่าในปีนี้กลับเงียบเหงา ทั้งนี้ผู้ประกอบการค้าระบุว่า สาเหตุมาจากปัญหาภัยแล้งที่ทำให้เกษตรกรได้กำไรจากผลผลิตน้อย จึงทำให้ปีนี้ทำบุญน้อยลง ซึ่งลูกค้าได้หายไปกว่าครึ่งในช่วงเดียวกัน
 
นายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย การค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สภาพคล่องทางเศรษฐกิจปีนี้ลดลง ส่งผลให้การจำหน่ายสินค้าไม่คึกคัก แต่ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ทำการสุ่มตรวจราคาสินค้าเครื่องสังฆทานและเครื่องสังฆภัณฑ์ตามร้านค้าต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ก็พบว่าผู้ประกอบการปฏิบัติตามเป็นอย่างดี แต่เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสก็ได้กำชับให้ผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาสินค้าไว้อย่างชัดเจน และต้องนำสินค้าที่มีมาตรฐานมาจำหน่ายให้กับประชาชน
 
นอกจากนี้จะต้องบรรจุเครื่องสังฆทานตรงตามรายละเอียดที่เขียนแสดงไว้ด้วย ทั้งนี้หากไม่ปฏิบัติการหรือพบการเอาเปรียบก็จะต้องระวางโทษจำคุก 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งหากพบเห็นการเอาเปรียบก็ยังสามารถร้องทุกข์ไปได้ยังสายด่วน 1569