สกลนครจัดแห่ดาวคริสต์มาสแห่งเดียวในไทย

วันที่ 19 ธ.ค. 2558 เวลา 15:14 น.
สกลนครจัดแห่ดาวคริสต์มาสแห่งเดียวในไทย
สกลนคร-ททท.รวมกับสกลนครเตรียมจัดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส แห่งเดียวในไทย       จังหวัดสกลนคร ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญเที่ยวงานมหัศจรรย์ดาวบนดิน งานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ชมความอลังการของ ดาวบนดินนับหมื่นดวง ขบวนรถแห่ดาวกว่า 200 คัน จากชุมชนชาวคริสต์ ในเขตอัครสังฆมณฑล ท่าแร่-หนองแสง 4 จังหวัด  สนุกสนานไปกับบรรยากาศการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส ชมขบวนแห่ดาวคริสต์มาส “มหัศจรรย์สีสันดาวบนอิน” กว่า 20 คัน ชมสถาปัตยกรรมโคโลเนียลอายุกว่า 100 ปี การประดับประดาบ้านเรือนด้วยดาว ไฟแสงสีระยิบระยับสวยงามตระการตา กิจกรรมสาธิตการทำดาว และถนนคนเดิน ชมขบวนแห่ดาวมือถือรอบโบสถ์ท่าแร่ การแห่ดาวแบบดั้งเดิมของชุมชนท่าแร่ด้วยดวงดาวน้อยใหญ่ที่ถืออยู่ในมือ พิธีบูชามิสซา ณ โบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมชมงาน ณ สำนักมิสซังท่าแร่-หนองแสง (โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ สกลนคร) ได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 25 ธันวาม พ.ศ. 2558     สำหรับงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส จัดขึ้นเพื่อร่วมฉลองการบังเกิดของพระเยซู และขอบคุณที่พระองค์นำแสงสว่างความรอดพ้นมาสู่มวลมนุษย์  โดยมีตำนานเล่าว่าบัณฑิต 3 คน ออกเดินทางตามแสงแห่งดวงดาว และดาวมาดับแสง ณ ที่ประสูติของพระเยซู จึงถือว่าดาวเป็นสัญลักษณ์ของการเสด็จมาประสูติของพระเยซูเจ้า จึงมีการริเริ่มประเพณีแห่ดาวเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์นั้น ซึ่งเป็นการแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวคาทอลิก ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น      สอบถามข้อมูลงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสเพิ่มเติมได้ที่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม โทร.042-513490-1 บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต