ชาวชนเผ่ากว่า300คนร่วมปั่นเพื่อพ่อ

  • วันที่ 11 ธ.ค. 2558 เวลา 20:05 น.

ชาวชนเผ่ากว่า300คนร่วมปั่นเพื่อพ่อ

น่าน-น่านปั่นเพื่อพ่อBIKE FOR DAD คึก ชาวชนเผ่ากว่า300คนแต่งชุดพื้นเมืองร่วมกิจกรรม

บรรยากาศปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ที่จังหวัดน่าน คึกคัก ประชาชนต่างทยอยเดินทางเข้าร่วม ที่จุดปล่อย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดน่าน เนืองแน่นไปด้วยจักรยาน ที่มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมปั่น 3,640 คน โดยแบ่งขบวนทั้งสิ้น จำนวน 11 ขบวน และขบวนปฐมพยาบาลและให้บริการต่าง ๆ อีก 2 ขบวน โดยมีประชาชนซึ่งส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน จะต้องปั่นจักรยานไปรวมพลที่ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร และเมื่อถึงศูนย์ราชการ ที่มีลักษณะภูมิประเทศตั้งอยู่บนเนินเขา โดยจะต้องนำจักรยานเข้าร่วมขบวนตามจุดต่าง ๆ ที่ทางจังหวัดได้กำหนดไว้เป็นหมวดสี ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ และมีประชาชนที่ไม่ลงทะเบียนเข้าร่วมปั่นอีกเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้แล้ว ยังได้เห็นบรรยากาศของประชาชนชาวชาติพันธุ์ หรือชาวเขาเผ่าต่าง ๆ อาทิ เผ่าม้ง และเผ่าเมี่ยน มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ชายและหญิง จากตำบลไชยสถาน อ.เมืองน่าน กว่า 300 คน ต่างแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองของแต่ละชนเผ่าเข้าร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้ด้วย ทำให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนชาวน่านได้อย่างเหนียวแน่น ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอันสำคัญครั้งนี้ท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด แต่ไม่เป็นปัญหาอุปสรรค เนื่องจากประชาชนทุกคนสมัครใจที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ปันเพื่อพ่อ BILE FOR DAD พร้อมกับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ จากศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ปั่นไปตามระยะทางที่กำหนด รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร

ข่าวอื่นๆ