นักเรียนโคราชเต้นโชว์เต้น Dance For Dad

วันที่ 04 ธ.ค. 2558 เวลา 18:57 น.
นักเรียนโคราชเต้นโชว์เต้น Dance For Dad
นครราชสีมา- นักเรียนโคราชกว่า500คนเต้นแอโรบิค Dance For Dad ถวายพ่อหลวง 5 ธันวามหาราช

เมื่อวันที่ 3ธ.ค.58 เวลา 16.30 น. ที่ลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา นายวิเชียร  จันทรโรทัยผู้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเต้นแอโรบิค“Dance For Dad”โชว์พลังเต้นบอกรักพ่อในรูปแบบ “CizeDance”เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายราชสดุดีพ่อของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 โดยมีเด็กนักเรียนชาย และหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจาก 9 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวมจำนวนกว่า 500 คน พร้อมใจกันร่วมเต้นแอโรบิคในกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรมการเต้นแอโรบิคในครั้งนี้ ใช้เวลาในการเต้นแอโรบิคทั้งหมด 25 นาที มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสดุดีพ่อของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเต้นแอโรบิค รณรงค์ให้เยาวชนเกิดความรักความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการออกกำลังกายเพื่อห่างไหลยาเสพติดอีกทางหนึ่งด้วย อีกทั้งการเต้นแอโรบิค“Dance For Dad”  ก็ที่จัดขึ้นก็เพื่อให้สอดคล้องกับที่การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “Bike for Dad” ปั่น เพื่อ พ่อ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 อีกด้วย