พิษณุโลกถ่ายภาพ3มิติสะท้อนวิกฤตภัยแล้ง

วันที่ 28 พ.ย. 2558 เวลา 19:15 น.
พิษณุโลกถ่ายภาพ3มิติสะท้อนวิกฤตภัยแล้ง
พิษณุโลก-ชาวพิษณุโลกถ่ายภาพ3มิติ รณรงค์ลดโลกร้อนสะท้อนวิกฤตภัยแล้ง

ชาวจังหวัดพิษณุโลกร่วมถ่ายภาพรูปกับภาพ3มิติ ซึ่งศิลปินกลุ่ม “กรีนพีซ” วาดขึ้นบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯเรือนแพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ซึ่งภาพ 3มิติที่วาดขึ้นเป็นภาพคลองที่แห้งไม่มีน้ำจนดินแตกระแหง มีภาพเรือที่จอดทิ้งรอน้ำเพื่อร่วมกันสะท้อนมุมมองวิกฤตความรุนแรงของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในทุกมุมโลกนายสาคร สงมา ประธานกลุ่มจับตาโลกร้อนไทย เปิดเผยว่า จากการที่เหล่าผู้นำของแต่ละประเทศจากทั่วโลกจะเริ่มประชุมเจรจาเรื่องการจัดการกับโลกร้อนที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยจะประชุมกันวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 11 ธันวาคม เป็นการประชุมภาคีสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 หรือ ที่เราเรียกว่า ค็อบ 21 เพื่อสะท้อน จึงได้นำศิลปินมาวาดภาพ 3 มิติ บนพื้นถนน เป็นภาพแม่น้ำลำคลองไม่มีน้ำ จนมองเห็นพื้นดินแห้งแตกระแหง  และสื่อถึงเรือที่มีก็ไม่สามารถใช้งานได้เพราะไม่มีน้ำ ซึ่งชาวพิษณุโลก สามารถถ่ายภาพโพสต์ลงเฟชบุ๊ก โดยพิมพ์ #Climate March ตรงท้ายข้อความบรรยายภาพดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นทั่วโลกสำหรับภาพ 3 มิติดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในกว่า 2,000 กิจกรรม ที่ จ.พิษณุโลกร่วมกับอีก 150 เมือง ในแต่ละภูมิภาคทั่วโลกและทั่วฝรั่งเศส โดยในวันที่29 พ.ย.58 เทศบาลนครพิษณุโลกจะเชิญชวนชาว จ.พิษณุโลก ร่วมแสดงพลังของคนที่กำลังเสี่ยงจากผลกระทบจากโลกร้อนและส่งเสียงให้ดังให้เหล่าผู้นำประเทศที่ปารีสได้ยิน ก่อนที่การประชุมผู้นำว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกดังกล่าว เพื่อให้เราได้ข้อตกลงใหม่ที่จะช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ภายใต้โลกที่ร้อนขึ้นได้อย่างปลอดภัย โดยหวังว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการประชุมคือ ข้อตกลงใหม่ของโลกที่จัดการกับปัญหาโลกร้อนอย่างเป็นธรรม และจะต้องเป็นข้อตกลงที่ทุกประเทศต้องร่วมมือกันแก้ปัญหานี้ เพื่อให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ภายในศตวรรษนี้.